Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Sennik-Net.pl („Sennik-Net.pl”) prezentuje niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować o naszych zasadach i procedurach w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji poprzez Sennik-Net.pl, („Strona”), i wszystkie inne strony internetowe, funkcje, aplikacje, widżety lub usługi online, które są własnością lub kontrolowane przez Stronę (razem, „Usługa”), jak również wszelkie informacje, które Strona zbiera offline w związku z Usługą.

Przez dostępu do korzystania z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie informacji, ujawnienie i korzystania z praktyk opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że niektóre funkcje lub usługi wymieniane w Polityce Prywatności mogą nie być oferowane w Serwisie cały czas.

1. Gromadzenie informacji

Informacje nam przekazywane

Informacje osobiste: W trakcie korzystania z Serwisu (zarówno jako klient jak i wykonawca), możemy wymagać podania lub w inny sposób zbierać informacje, które identyfikują Państwa jako konkretną osoby i może być używane do identyfikacji użytkownika lub skontaktowania się z nim („Dane Osobowe”). Przykłady danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.

Informacje dotyczące płatności: W przypadku korzystania z Usługi w celu dokonania lub otrzymania płatności, będziemy również zbierać pewne informacje dotyczące płatności, takie jak karty płatniczej, PayPal lub inne danych finansowych oraz adres rozliczeniowy.

Weryfikacja Tożsamości: Możemy zbierać informacje osobiste, takie jak data urodzenia, NIP, REGON lub PESEL, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Mogą być one również wymagane przez prawo, np. do rozliczeń podatkowych. Możemy zażądać dokumentów w celu weryfikacji tych informacji, takich jak kopie owych numerów identyfikacyjnych wydanych przez rząd lub ich skany.

Ogólne Usługi Publiczne: Usługa taka jest przeznaczone dla użytkowników w wieku lat 18 i starszych. Nie pobieramy świadomie danych osobowych od osób młodszych niż 18 lat. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 18 dostarczyło nam danych osobowych, dokonamy uzasadnionych starań, aby usunąć te informacje z naszych plików.

Dane Nie-Informacyjne / Nazwy Użytkowników: Możemy również zbierać inne informacje, takie jak kody pocztowe, dane demograficzne, informacje dotyczące korzystania z Usługi oraz ogólne dane związane z projektem. Możemy agregować informacje zebrane od zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników („Użytkownicy”) Sennik-Net.pl. Uważamy nazwę użytkownika za informację Nie-Identyfikacyjną Nazwy użytkowników są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu i są widoczne przez innych Użytkowników Sennik-Net.pl.

Połączenie danych osobowych i Nie-Identyfikacyjnych: niektóre informacje identyfikujące, będą uważane za część Danych Osobowych, jeśli łączy się z innymi identyfikatorami w sposób, który umożliwia identyfikację (na przykład, połączenie informacji z nazwą) Ale te same fragmenty informacji są uważane za Dane Nie-Identyfikacyjne, gdy są ujęte samodzielnie lub w połączeniu z innymi Nie-Identyfikującymi informacjami. Możemy połączyć Dane Osobowe z D ne Nie-Identyfikacyjne, ale Sennik-Net.pl potraktuje połączone informacje jako Dane Osobowe.

Informacje zbierane automatycznie od użytkowników

My i nasi dostawcy usług, strony trzecie, w tym analityka i dostawcy treści, możemy automatycznie zbierać pewne informacje od Ciebie, gdy masz dostęp i wchodzisz w interakcję z Serwisem. Informacje te mogą zawierać, oprócz innych informacji, przeglądarkę i system operacyjny, z którego korzystasz, URL lub reklamę, które skierowały Cię do serwisu, terminy użyte podczas wyszukiwania wprowadzone do wyszukiwarki, które doprowadziły do Serwisu, obszary w Serwisie, które odwiedziliście i inne informacje powszechnie dzielone podczas komunikacji przeglądarek ze stronami internetowymi. Możemy połączyć te automatycznie zbierane informacje z innymi informacjami, które o Tobie zbieramy. Robimy to w celu poprawy jakości usług, które oferujemy Państwu oraz aby poprawić marketing, analitykę i funkcjonalność serwisu.

Informacje, które zbieramy, zawierają również adres lub inny identyfikator unikalny dla urządzenia („Identyfikator Urządzenia”). Dla każdego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet itp) używanego do uzyskania dostępu do usługi Internet Protocol („IP”). Identyfikator Urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia, którego używasz do uzyskania dostępu do usługi, a nasze serwery identyfikują urządzenie przez jego Identyfikator Urządzenia. Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej mogą również zapewnić nam lub naszym dostawcom usług stron trzecich informacje o fizycznej lokalizacji urządzenia używanego do uzyskania dostępu do usługi.

Technologia używana do automatycznego zbierania informacji od użytkowników Sennik-Net.pl może zawierać są następujące:

Cookies: Podobnie jak wiele stron internetowych, my i nasi partnerzy marketingowi, podmioty stowarzyszone, analityka i usługodawcy używają plików „cookies” do zbierania informacji. Cookie to mały plik z danymi, który możemy przenieść na dysk twardy kompu era do celów prowadzenia dokumentacji. Używamy zarówno trwałych plików cookie, k ó e pozostają na komputerze lub podobnym urządzeniem (np. żeby jak zapisać Twój identyfikator i hasło logowania dla przyszłych logowań do serwisu) i ciasteczka, które wygasają wraz z końc m s sji prz glądarki (na przykład, aby włączyć niektóre funkcje serwisu, aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy Sennik-Net.pl korzystają z Serwisu oraz w celu monitorowania ogólnego użytkowania przez użytkowników Sennik-Net.pl). Możesz być w stanie poinstruować przeglądarkę, poprzez zmianę jej opcji, aby przestała akceptować pliki cookies lub poprosiła o akceptację pliku cookie z odwiedz nych witryn. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz nie być w stanie kor ystać e wszystkich funkcji serwisu.

Niektóre przeglądarki nt rn towe i niektóre dodatki do przeglądarki, takie jak Adobe Flash, mogą zapewnić dodatkowe mechanizmy do przechowywania danych, które są używane w sposób podobny do plików cookies i niektóre treści zawarte na naszej stronie internetowej mogą korzystać z tego typu pamięci. Na przykład, plik cookie Flash jest plikiem danych umieszczonym na urządzeniu za pomocą wtyczki Adobe Flash, która może być wbudowana lub pobrana przez Twoje urządzenia. Więcej informacji na temat Flash i Adobe oferuje prywatności znajdziesz na: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Sygnał nawigacyjny: My i nasi partnerzy marketingowi, filie, analitycy i usługodawcy mogą również używać technologii oprogramowania znanego jako „web beacons” lub „znaczniki śledzenia”, aby pomóc nam śledzić jakie treści na naszej stronie internetowej są efektywne i służyć odpowiednią reklamę dla Ciebie. Sygnały nawigacyjne to małe grafiki z unikalnym identyfikatorem, które mogą być niewidoczne dla Ciebie, a które są wykorzystywane do śledzenia aktywności online użytkowników Internetu. Sygnały nawigacyjne są osadzone na stronach internetowych lub odbieranych wiadomościach e-mail. Web

beacons lub podobne technologie mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym, bez ograniczeń, do liczenia odwiedzających nasze usług, aby monitorować jak Użytkownicy Sennik-Net.pl nawigują w Serwisu, policzyć ile e-maili, które zostały wysłane rzeczywiście zostało otwartych, lub policzyć, ile poszczególnych artykułów lub linków jest rzeczywiście oglądanych.

Skrypty wbudowane: Wbudowany Skrypt jest częścią kodu, która jest przeznaczona do zbierania informacji o swoich kontaktach z Serwisem, takich jak linki, które klikasz. Kod jest tymczasowo pobierany na komputer lub inne urządzenie i jest wyłączony lub usunięty po odłączeniu od usługi.

Ponadto, możemy korzystać z różnych innych technologii, które zbierają podobne informacje dla celów bezpieczeństwa i wykrywania oszustw i możemy używać stron trzecich do wykonywania tych usług w naszym imieniu.

Profile użytkowników

Będziesz mieć możliwość tworzenia profilu, który składa się z informacji o Tobie i może zawierać

informacje osobiste, zdjęcia, przykłady Twojej pracy, informacje na temat pracy wykonywanej wcześniej za pośrednictwem Usług i poza Serwisem, umiejętności, wyniki testów, godzinowe stawki wynagrodzenia, opinie / informacje, oceny i inne informacje, w tym Twoją nazwę użytkownika („Profil”). Informacje zawarte na profilu mogą być widoczne dla wszystkich Użytkowników Sennik-Net.pl ale jest to do wyboru, można go dokonać w ustawieniach prywatności swojego profilu Sennik-Net.pl. Możesz edytować pewne informacje na swoim profilu poprzez swoje konto i możesz ograniczać dostęp do swoich informacji, wybrać które treści publikowane na Twoim profilu. Klienci i agencje indywidualnych użytkowników stowarzyszonych lub spółki mogą mieć również możliwość stworzenia profilu organizacji. Jeśli w jakimś przypadku, uważasz, że nieautoryzowany profil został utworzony o Tobie, możesz poprosić o jego usunięcie, kontaktując się z nami pod adresem http://Sennik-Net.pl/kontakt/

Forum publiczne

Usługa może zapewnić Ci możliwość uczestniczenia w dyskusjach i publikowania na forum publicznie

treści, na blogach, poprzez interaktywne funkcje Sennik-Net.pl i przez inne funkcje komunikacji

(„Forum”). Należy pamiętać, że niektóre informacje, takie jak imię i Profil mogą być wyświetlane

publicznie w Serwisie wraz z Twoim wpisem na forum użytkowników. Należy pamiętać, że korzystanie z

forum podlega Regulaminowi Forum Sennik-Net.pl i Warunkom Korzystania z Usług.

Należy pamiętać, że wszystko, co jest publikowane Forum Wspólnoty jest publiczne – inni będą mieć dostęp do Treści Użytkownika Forum i mogą je wykorzystywać lub udostępniać je osobom trzecim.

Jeśli zdecydujesz się dobrowolnie ujawnić dane osobowe użytkownika w swojej Treści na Forum lub użyjesz Forum do podania linka do profilu, te informacje będą brane pod uwagę jako informacje publiczne i ochrona niniejszej Polityki Prywatności nie ma zastosowania.

Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum, skontaktuj się z nami pod adresem http://Sennik-Net.pl/kontakt/. W niektórych przypadkach, możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych, w takim przypadku poinformujemy Cie, czy jesteśmy w stanie to zrobić i dlaczego.

Opinie

Na naszej stronie wyświetlamy osobiste referencje zadowolonych klientów, w dodatku do innych adnotacji. Za Państwa zgodą, możemy wysłać zaświadczenie wraz z Twoim imieniem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, możesz skontaktować się z n mi pod adresem http://Sennik-Net.pl/kontakt/.

Informacje Zwrotne

Zbieramy informacje zwrotne od użytkowników Sennik-Net.pl o ich doświadczeniach z innymi użytkownikami naszego serwisu. Należy pamiętać, że wszelkie opinie dostarczone za pośrednictwem Serwisu lub informacje zwrotne o Tobie są dostępne publicznie za pośrednictwem Serwisu. W bardzo rzadkich przypadkach, możemy usunąć informacje zwrotne zgodnie z naszą polityką usuwania komentarzy.

Społeczne usługi sieciowe

Możesz zarejestrować się w Usłudze bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub logując się do swojego konta serwisu społecznościowego (social networking service -„SNS”) za pośrednictwem naszego serwisu (np, Facebook, LinkedIn i innych usług osób trzecich, które pozwalają zalogować się za pomocą swojego konta z tych usług). Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem portali społecznościowych lub później połączyć swoje konto z serwisu do konta z SNS, będziemy wykorzystywać Dane Osobowe, które podałeś do SNS (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, płeć i inne informacje podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych), aby utworzyć konto. Należy pamiętać, że informacje, które zbieramy przez SNS mogą zależeć od ustawień prywatności, które zostały ustawione w SNS i uprawnień, które udzielasz nam w związku z połączeniem Twojego konta w Serwisie do konta z SNS.

Usługi Sennik-Net.pl mogą również zezwolić na dodatkowe interakcje między nimi i usługami stron trzecich lub innego dostawcy treści, takie zezwolenie na „polajkowanie” zawartość na rzecz osoby trzeciej. Jeśli zdecydujesz się na „polajkowanie” treść akcji, lub w inny sposób udostępnić informacje z Serwisu za pośrednictwem strony trzeciej naszej strony lub usługi, mogą być one wyświetlane publicznie, a osoba trzecia może mieć dostęp do informacji o Tobie i Twoim koncie użytkowania z naszego serwisu (a my możemy mieć dostęp do informacji o Tobie z tej strony trzeciej). Funkcje te mogą pobierać Twój adres IP, sprawd ić, które strony odwiedzasz na naszej stronie i może przesłać plik cookie, aby ta funkcja d iałała poprawnie. Twoje interakcje z osobami trzecimi za pośrednictwem portali społecznośc owych lub podobnych są regulowane przez odpowiednie polityki prywatności tych stron trzecich.

Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z konta SNS do celów opisanych w niniejszym dokumencie, bez naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z warunków, które rządzą SNS, bez zobowiązania aby Sennik-Net.pl płaciło jakiekolwiek opłaty lub było podmiotem ograniczeń nałożonych przez taki SNS. Możesz wyłączyć powiązanie pomiędzy kontem Sennik-Net.pl i twoim kontem SNS w każdej chwili używając sekcji „Ustawienia” w naszym serwisie. Należy pamiętać, że powiązanie z SNS jest regulowane wyłącznie przez umowy z takim SNS. Jeśli Twoje konto SNS zostanie zawieszone/usunięte, funkcje włączone przez związek między Twoim kontem Sennik-Net.pl i kontem SNS również zostaną zawieszone.

2. Użycie i przechowywanie informacji

Używamy informacji, które zbieramy:

W celu zapewnienia i poprawy Usług, zakończyć transakcji, przekierowania pytań, procesu rejestracji, weryfikacji podanych informacji i dla potrzeb wewnętrznych firmy;

Aby skontaktować Cię z administracją i do newslettera Sennik-Net.pl, materiałów promocyjnych (w imieniu Sennik-Net.pl lub osób trzecich) oraz innych informacji, które mogą być interesujące dla Ciebie. Jeśli zdecydujesz, w każdej chwili, że już nie chcesz otrzymywać takich informacji od nas, proszę postępować zgodnie z instrukcjami w „Twój wybór”, i „Rezygnacja” poniżej.

Aby dostosować oferty i zawartość wyświetlaną do Ciebie, zarówno w Serwisie, jak i gdzie indziej w Internecie;

Aby zarządzać i rozwijać relacje biznesowe z wami i, jeśli ma to zastosowanie, z firmą reprezentowaną przez Ciebie;

Aby ocenić Twoją aplikację do wykonania projektu i przygotować związane z tym wewnętrzne raporty i statystyki;

Dla celów podanych w czasie dostarczania przez Ciebie informacji, za Twoją zgodą, i jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeśli nie poprosisz o usunięcie pewnych informacji (patrz Zmienianie informacji lub Zamykanie konta poniżej), możemy zachować informacje zbierane przez co najmniej 5 lat i możemy używać ich, tak długo jak potrzeba dla naszej działalności i celów prawnych.

3. Udostępnianie i ujawnianie informacji

Możemy dzielić zbiorcze informacje Nie-Identyfikacyjne i możemy w inny sposób ujawniać informacje Nie-Identyfikujące stronom trzecim. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych, chyba że najpierw Państwo zapewnią możliwość opt-in lub opt-out takiego udostępnienia. Możemy także udostępniać informacje, które zebraliśmy o Tobie, w tym dane osobowe, ujawnione w momencie dostarczenia informacji, za zgodą, jak opisano w niniejszej polityce prywatności lub w następujących okolicznościach:

Dostawcy usług: Możemy zatrudnić firmy oraz osoby trzecie w celu ułatwienia naszych usług, do świadczenia Usługi w naszym imieniu, w celu świadczenia Usług związanych z Usługami (np. usługi serwisowe, zarządzanie bazami danych, analityka internetowa i reklamy online, przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i poprawy funkcji Sennik-Net.pl), albo by pomóc nam w analizie sposobu wykorzystania naszych usług. Te osoby trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu.

Co się stanie, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji od osób trzecich lub zażądasz udostępnienia danych: Możesz mieć okazję, aby otrzymywać informacje i / lub oferty marketingowe oferowane przez jedną lub więcej osób trzecich. Jeśli zgodzisz się, aby Twoje Dane Osobowe były współdzielone, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione osobie trzeciej (lub osobom) i będą podlegać Polityce Prywatności tej osoby trzeciej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za Politykę Prywatności i praktyki osób trzecich i, jeśli później zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać informacji od osoby trzeciej, trzeba będzie skontaktować się z tą osobą trzecią bezpośrednio. Użytkownik może również zażądać, czasami za pośrednictwem SNS lub podobnej funkcji interaktywnej lub aplikacji firm trzecich, żebyśmy udostępnili informacje o Tobie osobie trzeciej, a my zazwyczaj zrobimy tak w tych okolicznościach.

Cele prawne i dochodzeniowe: Sennik-Net.pl będzie dzielić się informacjami z agencjami rządowymi, zgodnie z wymogami prawa, w tym bez ograniczeń, w związku ze sprawozdaniami zarobkowymi. Współpracujemy z rządem i organ mi ścigania i osobami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Będziemy ujawni ć informacje o Tobie agencjom rządowym, organom ścigania lub osobom prywatnym jeśli, według własnego uznania, jest to konieczne lub stosowne w odpowiedzi na roszczenia i proces prawny (w tym, ale nie ograniczając się tylko do tego, do wezwań), na wniosek organów rządowych lub nnych osób trzecich prowadzących dochodzenie, w celu ochrony własności i prawa Sennik-Net.pl lub osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innej osoby, lub w celu zapobieżenia lub zatrzymania działalności, jeśli będziemy uważać, że stwarzają takie ryzyko wystąpienia , nielegalne, nieuczciwe, nieetyczne lub prawnie zaskarżalne aktywności. Możemy również używać identyfikatorów urządzeń do identyfikacji Użytkowników Sennik-Net.pl, i możemy to robić we współpracy ze stronami trzecimi w naszej gestii.

Transfery wewnętrzne i Biznesowe: Sennik-Net.pl może udostępnić informacje, w tym dane osobowe spółkom zależnym i stowarzyszonym, głównie do celów biznesowych i operacyjnych. Możemy sprzedawać, przenosić lub w inny sposób udostępniać niektóre lub wszystkie nasze aktywa, w tym dane osobowe w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą aktywów (w tym, w każdym przypadku, w ramach procesu due-diligence z dowolnym potencjalnym podmiot nabywającym) lub w przypadku upadłości. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wyraźnego ogłoszenia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania danych osobowych.

Loterie, Konkursy i Promocje: Możemy zaoferować loterie, konkursy i inne promocje (ogólnie, „Promocja”), które mogą wymagać rejestracji. Poprzez udział w Promocji, zgadzasz się na oficjalne reguły, które mogą zawierać specyficzne wymagania, w tym, z wyjątkiem gdzie jest to zabronione przez prawo, pozwalając sponsorowi Promocji używać nazwiska, głosu, podobieństwo lub innego oznaczenia osoby w reklamie i marketingu związanym z Promocją. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z Promocji, Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim lub upublicznione w związku z taką Promocja, w tym, bez ograniczeń, w związku z wyborem zwycięzcy, realizacją nagród i zgodnie z wymogami prawa lub dozwolone przez oficjalne zasady promocji, np. lista zwycięzców.

4. Dostawcy Danych Analitycznych, Serwery Reklamowe i podobne Osoby Trzecie

Sennik-Net.pl/0} pracuje (lub może w przyszłej pracować) z reklamodawcami, agencjami reklamowymi w sieci, dostawcami usług analitycznych i innymi: dostarczającymi nam informacji o ruchu w Serwisie, w tym przeglądane strony oraz o działaniach podjętych podczas korzystania z Usługi; by publikować nasze reklamy na innych stronach internetowych, aplikacjach mobilnych i gdzie indziej w Internecie; przekazać nam informacje na temat korzystania z Serwisu i skuteczności naszych reklam. Nasi usługodawcy mogą gromadzić pewne informacje o Twoich wizytach i aktywności w Serwisie, jak również innych stron internetowych lub usługach, mogą używać i uzyskiwać dostęp technologii śledzących na urządzeniu (w tym pliki cookie i sygnalizatory WWW), i może korzystać z tych informacji w celu pokazania ukierunkowanych reklam. Niektóre z tych stron mogą zbierać dane osobowe, kiedy odwiedzasz Serwis lub inne strony internetowe i usługi online.

5. Twój wybór i Rezygnacja

Zarejestrowani użytkownicy Sennik-Net.pl mogą aktualizować swoje decyzje dotyczące rodzajów komunikacji otrzymywane j od nas za pośrednictwem konta online. Można również zrezygnować z otrzymywania e-maili od nas, wykonując instrukcje opt-out przewidziane w tych e-mailach. Proszę pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu niektórych informacji dotyczących konta lub korzystania z Serwisu (na przykład, ogłoszenia administracji i obsługi) za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków i komunikaty te mogą być nadal wysyłane, jeśli zrezygnujesz z otrzymywania komunikacji marketingowej. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych.

6. Zmienianie informacji lub Zamykanie konta

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie dokładności informacji przesłanej do nas, takich jak informacje kontaktowe, i trzeba aktualizować każdą zmianę poprzez swoje konto online. Jeśli poprosisz, aby uzyskać dostęp do wszystkich danych osobowych, które przesłałeś, odpowiemy na Państwa , udostępniając je w ciągu 30 dni. Jeśli całkowicie usuniesz wszystkie takie informacje, to Twoje konto

może stać się nieaktywne. Jeśli Twoje konto jest nieaktywne lub poprosisz, aby zamknąć Twoje konto, nie będziesz już mógł korzystać z Usługi. Jeśli chcesz, aby usunąć Twoje konto z naszego systemu, możesz to zrobić za pośrednictwem Serwisu Sennik-Net.pl. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić Twoje prośby; jednak pewne informacje będą aktywnie utrzymywać się w Serwisie, nawet jeśli zamkniesz swoje konto, w tym informacje o Twoich Dziennikach Pracy i komunikaty publikowane w Serwisie. Ponadto, dane osobowe mogą pozostać w naszych archiwach i informacje, które zaktualizujesz lub usuniesz, lub informacje na koncie zamkniętym, mogą pozostać wewnętrznie lub dla naszych celów administracyjnych. Nie zawsze jest to możliwe, aby całkowicie usunąć informacje z naszych baz danych. Ponadto, zazwyczaj nie usuwamy informacji zamieszczonych publicznie przez lub na Serwisie. Należy pamiętać, że ani Ty, ani Sennik-Net.pl nie może usunąć wszystkich kopii informacji, które były wcześniej współdzielone z innymi przez Usługi.

7. Bezpieczeństwo

Sennik-Net.pl podejmuje komercyjnie uzasadnione kroki, aby chronić i zabezpieczyć informacje, które gromadzi i przechowuje o użytkownikach Sennik-Net.pl. Wszystko dostęp do witryn jest szyfrowany przy użyciu technologii zabezpieczeń TLS. Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak numer identyfikacji podatkowej), możemy szyfrować transmisję tych informacji za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Używamy również ścisłego bezpieczeństwa transportu HTTP, aby dodać dodatkową warstwę ochrony dla naszych użytkowników Sennik-Net.pl. Ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, lub sposobu przechowywania danych elektronicznych, nie jest w 100% bezpieczna. Tak więc, nawet gdy st r my się chronić Twoje dane osobowe,Sennik-Net.pl nie może zapewnić i nie gwarantuje bezpieczeństwa ż dnych informacji, które wysyłają do nas.

8. Linki do innych stron

Nasz serwis zawiera linki do innych stron internetowych. Jeśli zdecydujesz się kliknąć na linku strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony internetowej tej osoby trzeciej. Faktem jest, że link do strony internetowej nie jest potwierdzeniem, zezwoleniem lub reprezentacją naszej przynależności do tej osoby trzeciej, ani nie jest to poparciem polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności lub praktyk. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich. Te inne strony internetowe mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze, zbierać dane lub żądać od Ciebie podawania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub oświadczenia innych odwiedzanych witryn.

9. Wyłudzanie Informacji

Strony phishing-owe imitują legalne strony internetowe w celu uzyskania informacji osobistych lub finansowych. Kradzież tożsamości, znany obecnie jako „phishing”, jest wielkim problemem dla

Sennik-Net.pl. Więcej informacji na temat phishingu: odwiedź stronę internetową Federalnej Komisji Handlu – http://www.consumer.ftc.gov/articles/0003-phishing. Ponadto, jeśli uważasz, że otrzymałeś e-mail lub miałeś podobną interakcji z osobą trzecią, udającą Sennik-Net.pl, zgłoś to na http://Sennik-Net.pl/contact/

10. Zmiany Polityki

Sennik-Net.pl może zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą opublikowania. W przypadku, gdy występują istotne zmiany w sposobie, w jaki traktujemy informacje osobiste, będziemy wyświetlać powiadomienie za pośrednictwem Usług przed ich wejście w życie. Możemy również poinformować o nich e-mailem. Będziemy jednak wykorzystać dane osobowe w sposób zgodny z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie dostarczenia informacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na użycie na nowych lub zmienionych zasad.

11. Kontakt z nami

KONTAKT