Znaczenie snu Być zagubionym, zgubić się

Znaczenie snu spóźnić się, być Spóźnionym we śnie

Znaczenie snu Spotkać kogoś sławnego

Znaczenie snu Fajka, palić fajkę.