Sennik - Adopcja

Adopcję należy uznać za przyjęcie obcego dziecka do rodziny.

Zyskuje ono w tym też wypadku wszelkie przywileje, przynależące do członka rodziny. Zaakceptowani sądownie rodzice zyskują władzę rodzicielską i mogą wpływać na rozwój i osobowość dziecka.

Adopcja to inaczej przysposobienie, w ramach którego uznaje się stosunek prawny, dotyczący rodziców i dziecka, regulujący więzi pomiędzy nimi. Wyznacza on zobowiązania, obowiązki, jak i przywileje.

Jest to ponadto forma prawna, tworząca w sposób sztuczny pokrewieństwo i przynależność do rodziny. Określenie adopcji wywodzi się od słowa adoptio, w ramach którego dziecko przybiera się jako własne. Art. 121 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że jest to relacje pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Adoptowanym może być jednostka małoletnia, posiadająca nieuregulowaną sytuację prawną – zrzeczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych. Adopcja ukierunkowana jest na wytworzenie sztucznej więzi, która regulowałaby przynależność danej jednostki do rodziny.

Trudno jest jednoznacznie określić która z form opieki zastępczej jest najlepsza. Zgodnie z M. Andrzejewską „...nie ma jednej odpowiedzi na pytanie: jaka jest najlepsza forma opieki zastępczej? Twierdzenia, że rodzina zastępcza jest lepsza od placówki a adopcja lepsza od rodziny zastępczej, wygłaszane w oderwaniu od konkretnej sprawy nie mają sensu. Owa konkretna sprawa to konkretne dziecko i jego rodzina”. Właściwą formę rodziny dobiera się do konkretnego przypadku dziecka.

Adopcja nawiązuje do poczucia samotności, bezradności. Człowiek bez swoich korzeni czuje się jak drzewo wyrwane z ziemi. Potrzebujesz bliskości drugiego człowieka. Masz bardzo wysoką potrzebę kochania i bycia kochanym.

Adopcja dziecka to bogactwo, szczęście, ale także zmiana w miejscu pracy, w tym stanowiska na wyższe, sen oznacza też zamążpójście.

Opiekowanie się osobą adoptowaną może wyrażać pierwsze symptomy chorób czy niepokoju, oznacza to też obecność fałszywych ludzi.

Bycie adoptowanym oznacza dużą przychylność od losu, poznanie nowych ludzi, zaspokojenie swoich potrzeb.

Bycie świadkiem adopcji oznacza, że komuś z Twojego otoczenia może być potrzebna pomoc. Zwróć na to uwagę.

Myślenie o adopcji dziecka jest wyrazem niepewności, ale również powolnego dorastania i odnajdywania się w nowych warunkach. Stanowi zapowiedź odpowiedzialności, sukcesu.