Sennik - afryka

W Afryce podejmuje się coraz więcej działań naprawczych, zwiększa się aktywność działalności organizacji pozarządowych, pomimo to jednak stale występują znaczne naruszenia w zakresie ochrony życia. Wiąże się to z brakiem pozytywnych doświadczeń, z praktykami politycznymi i społecznymi z przeszłości, rywalizacją, nieumiejętnością przyjęcia zachowań prospołecznych. Główne naruszenia spowodowane są jednak walką o władzę i wynikają z ambicji elit politycznych. Ze względu na brak tradycji demokratycznych uzyskanie władzy w Afryce nadal wiąże się z przemocą, zabójstwami. Wiele z okrucieństw następowało w czasie rządów Admina Dada Oumeza Idi w Ugandzie, doprowadził do wymordowania kilkuset tysięcy ludzi. Antydemokracyjne reżimy dostrzegalne są w Libii, Zimbabwe, Sudanie, Suazi i innych regionach. Interwencja w stosunki międzyludzkie w Afryce sprzyja ograniczaniu zjawisk bezkarnego zadawania śmierci obywatelom przez władze. Zgony coraz częściej wynikają z naturalnych procesów starzenia lub spowodowane są zdarzeniami losowymi. Życie ludzkie chronione jest ustawodawstwem karnym, kontrolę sprawuje wymiar sprawiedliwości. Nadal jednak dochodzi do przyspieszonego i samodzielnego wymierzania kar poza prawem państwa, jak i zgodnie z etycznymi zasadami grupy społecznej. Trudno w tym przypadku dotrzeć do sprawców czynów ze względu na solidarność, lojalność grupy oraz słabą operatywność organów ścigania. Stosunki społeczne i kulturowe, a tym samym naruszenia względem życia wynikają z lokalnych zwyczajów, jak i tradycji prawnych. W przypadku zaistnienia konfliktów plemiennych, naruszania kanonów współżycia najczęściej nie dochodzi do ingerencji władzy, a konsekwencje wymierzane są samodzielnie. Jednocześnie znaczna marginalizacja przyczynia się do kształtowania patologii społecznej i przestępców. Socjalizacja jest przekazywaniem norm i wartości, które przystosowują jednostki do życia w społeczeństwie. Afryka we śnie jest mało dobrym znakiem, jest to zapowiedź pewnych problemów i zmian, jakie mogą wpłynąć na Ciebie źle. Przeanalizuj sytuację postaraj się im przeciwdziałać. Podróżowanie po Afryce to kłótnie i konflikty, w jakie możesz się wikłać, czujesz dość duże ryzyko i warto przemyśleć swoje działania. Być w Afryce to również potencjalna choroba - zadbaj o siebie i bierz witaminy.