Sennik - bałagan

Bałagan u Ciebie w domu to bałagan w życiu i sercu, postaraj się uporządkować swoje sprawy, życie, dokonać wewnętrznego oczyszczenia. Jest to okres zmęczenia i potrzeby odpoczynku, relaksu. Bałaganienie to dysharmonizowanie, podejmowanie błędnych decyzji - zachowaj roztropność, racjonalność, pozwoli Ci to uniknąć ewentualnych niepowodzeń. Sprzątanie bałaganu to chęć podjęcia dobrej decyzji, która pozwoli ograniczyć straty, zapewni lepsze samopoczucie i oddali od problemów. Tkwienie w bałaganie jest symptomem Twojego przeciążenia, marnotrawstwa czasu. Zamknij raz na zawsze przeszłość i skup się na teraźniejszości oraz przyszłości - od tego zależy czy będzie powodziło Ci się w życiu.