Sennik - bandyta

Jest to analiza własnego wnętrza, niedojrzałości i popędów seksualnych. Oznacza skrywane pragnienia, żądze, nad którymi trudno zapanować. Towarzyszy temu lęk i próba odnalezienia się w rzeczywistości. Jeśli odpowiednio ukierunkujesz swoje emocje i zapanujesz nad nieroztropnymi decyzjami to możesz spodziewać się sukcesu, a nawet korzyści finansowych. Zobaczyć bandytę oznacza podążanie za sprawą, która może przynieść ze sobą znacznie więcej strat niż zysków. Bycie napadniętym i okradzionym to nadzieja na wybrnięcie z trudnej sytuacji finansowej. Przyjrzyj się swoim wyborom i zachowaj umiar. Bycie bandytą oznacza bunt wobec obecnego porządku, sposobu postrzegania świata. Postaraj się jednak w tym nie przesadzić. Zachowania agresywne nie naprawią sytuacji, dyplomacja oznacza w tym wypadku większy sukces.