Sennik - Bank

 

Bank przypomina, że musisz zadbać o swoją sferę psychiczną, duchową, ale również finansową. Jest to znak, że otoczenie zewnętrzne nie zawsze będzie przyjaźnie nastawione. Skoro Ty sam jesteś kowalem swojego losu, musisz zadbać o swoje zasoby. 

Sen pokazuje Ci, że powinieneś skupić się na własnych siłach, dążyć do poprawy poczucia bezpieczeństwa. 

Bank rozumie się jako symbol władzy, wartości materialnych, jak i mocy seksualnej. Nieodpowiednio ukierunkowane własne aspiracje mogą doprowadzić do nadużyć. Bądź ostrożniejszy i wymagaj od siebie więcej.

Bank odmawiający kredytu, napad na bank oznaczają niskie poczucie własnej wartości, uwikłanie w lęki, które można zniwelować samodzielnie lub z pomocą osób trzecich.

Przerwa w banku pokazuje system wysokich wymagań, niekiedy zbyt dużych i niemożliwych do sprostania. Nie oczekuj od siebie zbyt wiele.

Zablokowane konto bankowe jest wyrazem barier energii, presji i stagnacji. Postaraj się lepiej zadbać o siebie, a uzyskasz nagrodę od losu.

Wypłacanie pieniędzy z banku oznacza problemy, ich świadomość pozwoli Ci jednak lepiej poradzić sobie z tymi trudnościami.

Bank elektroniczny. Wskazać można wiele korzyści płynących z bankowości elektronicznej, dla klienta oznacza to obniżenie kosztów przeprowadzanych operacji, zwiększenie satysfakcji, zapewnienie wygodnej komunikacji i bieżącej kontroli.

Dla banku jest to natomiast powiększenie wyników finansowych banku, promowanie większej ilości produktów i usług, pozyskiwanie danych o klientach, docieranie do szerszego segmentu odbiorców.

Spodziewaj się korzyści płynących do Ciebie z różnorodnych źródeł.