Sennik - Banknot

banknot

Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Przedmiotem obrotu są krótkoterminowe kredyty i lokaty międzybankowe oraz papiery dłużne o zapadalności krótszej niż rok.

Do najważniejszych funkcji rynku pieniężnego należy wyrównanie niedoborów lub nadwyżek płynności banków, określenie wysokości stopy procentowej w krótkim i średnim okresie oraz stworzenie bankowi centralnemu możliwości realizowania polityki monetarnej.

Rynek pieniężny dostarcza krótkoterminowego kapitału na finansowanie działalności bieżącej banków oraz przedsiębiorstw, pozwala też zyskownie lokować nadwyżki płynności. Należy jednak wspomnieć, że rynek ten może być wykorzystany także do długoterminowego zapotrzebowania na pieniądz. Jest to efekt tzw. procesu rolowania. Jest miejscem, gdzie podmioty posiadające nadmiar kapitału oferują go tym, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na towar, jakim jest pieniądz. 

Rynek pieniężny jest rynkiem najbardziej płynnych aktywów finansowych, służących jednostkom gospodarczym do pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a więc zapewniającym im utrzymanie płynności.

Z punktu widzenia kryterium działania rynku pieniężnego wyróżnia się rynek międzynarodowy, ogólnokrajowy oraz regionalny. Rynek ten cechuje się doskonałą konkurencją. Ze względu na wielkość transakcji przeprowadzanych na rynku pieniężnym, wyróżnia się rynek centralny, zwany również hurtowym oraz rynek detaliczny.

Rynek kapitałowy natomiast uznaje się za część rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio i długoterminowe, wykorzystuje się min. akcje, obligacje.

Sen o banknotach nawiązuje do energii życiowej człowieka, poczucia witalności, niekiedy miłości. Odnosi się do tych wartości, które decydują o jakości życia. Zadbaj o nie, a będziesz zwycięzcą. 

W przypadku snów o biedzie, niewystarczającej ilości pieniędzy, mamy do czynienia z poczuciem zagrożenia, lęku. Nie są to jednak realistyczne obawy, a projekcja strachu. 

Skąpstwo to skrywany lęk, spadek sił, które mogą wpłynąć na zdrowie. Zadbaj o siebie teraz bardziej niż zwykle. Być może to wynik przesilenia, zmiany pór roku, a być może po prostu przemęczenia pracą. 

Kupowanie zbyt drogich rzeczy, przepłacanie w wydatkowaniu banknotów to obawa przed nieopłacalnością. Widać u Ciebie dążenia do roztropnych działań, postaraj się zachować złoty środek pomiędzy możliwościami, a lękami. Dotyczy to także starań i ambicji. Wniesiony przez Ciebie wkład przyniesie oczekiwane korzyści, jeśli będziesz postępować racjonalnie. Nie daj się zmanipulować.

Wiele banknotów we śnie to mądre inwestowanie, szansa na sukces finansowy. Działaj roztropnie, a Twoje działania opłacą się.