Sennik - Brama

* Może wskazywać na wejście lub wyjście w odmienne miejsce, nowe okoliczności lub alternatywny stan świadomości.

* Może wskazywać na przejście.

Potencjalne znaczenia:

* Rozbijaj bramę. (Wprowadź się bez zaproszenia.)

Pytania:

* Co znajduje się po drugiej stronie bramy?