Sennik - cesaż

W czasie panowania cesarza Justyniana w dziejach prawa rzymskiego zakończył się pewien ważny etap. W tym właśnie czasie zakończył się proces rozwojowy rzymskiego prawa prywatnego. Kodyfikacja prawa jakiej dokonał w swoim dziele cesarz Justynian, stanowiła esencje prawa rzymskiego. Uporządkowano w niej prawo obowiązujące, a także usystematyzowano ówczesne prawo. Cesarz chciał w swoim dziele utrwalić dla przyszłych pokoleń dzieło jakiego dokonali juryści klasyczni. W tamtym czasie istniała ogromna ilość pism prawniczych, które były pomieszane, a każdy kto z nich korzystał robił to na swój indywidualny sposób. Nie było czegoś takiego jak kodeks czy ogólny zbiór praw, z których każdy mógłby w sposób czytelny i zrozumiały skorzystać. We wcześniejszym okresie próbowano kilkakrotnie stworzyć kodeksy prawa, np.: kodeks Hermogeniański, Gregoriański czy Teodozjański. Jednak udawało się to tylko w zakresie prawa znajdującego się w ustawodawstwie cesarskim. Dlatego też w owym czasie intensywnie narastała potrzeba usystematyzowania panującego prawa i zapewnienie stabilności dla społeczeństwa. Cesarz Justynian zaczął tworzyć swoje dzieło od opracowania zbioru wielu ustaw oraz rozporządzeń cesarskich. Do tego właśnie celu w dniu 13 lutego roku 528, powołał komisję złożoną z 10 osób, które w szybkim tempie uporały się z powierzonym im zadaniem. W swojej pracy wykorzystali oni wcześniejsze ustawy i konstytucje, dokładając do nich nowe, bardziej uaktualnione ustawy. Zbiór tych dokumentów, już uporządkowany ukazał się 7 kwietnia roku 529, nazwano go Codex. Sen o cesarzu to bardzo dobra wróżba przewidująca szczęście i sukcesy, a nawet wyróżnienia. Dostrzeżenie we śnie cesarza, czy króla jest odniesieniem do roli ojca. Cesarz i cesarzowa to rodzice, co oznacza powrót do dzieciństwa i analizę obecnej roli w rodzinie. Cesarz w formie postaci historycznej wyznacza kierunek postępowania, warto słuchać jego sugestii. Może ona wskazać szybciej dostępne rozwiązania, adekwatnie do problemu z jakim się obecnie zmagasz. Bycie we śnie cesarzem to obawy przed rozczarowaniem, które mogą pojawić się jeśli będziemy nieroztropni. Zbyt duża nieodpowiedzialność, działanie w sposób nieprzemyślany mogą prowadzić do nieszczęść. Jeśli jednak zachowasz umiar, uda Ci się osiągnąć zamierzone cele. Bycie dworzaninem cesarskim to rozwój osobisty, uzyskanie wyższego statusu. Dojdzie, zatem do zmian, które bardzo Cię ucieszą.