Sennik - dalmatynczyk

Dalmatyńczyk może zapowiadać utratę zdrowia, spadek sił czy chorobę.

Może to wynikać z samej sytuacji w jakiej znalazła się jednostka, ale także być wyrazem przesilenia, zmiany pór roku.

Warto w tym okresie ubierać się cieplej i lepiej dbać o siebie. Nieodzowne mogłyby się okazać także badania wykonywane profilaktycznie.

Uciekanie przed dalmatyńczykiem oznacza, że któryś ze znajomych okazuje życzliwość - może to nastąpić już teraz albo w przyszłości. Masz wokół siebie przyjaznych Ci ludzi, na których możesz polegać.

Karmienie dalmatyńczyka oznacza pomaganie w potrzebie, skupienie się na bliskich, ale również nieznajomych. Otwórz się na nowych ludzi i pamiętaj, że karma wraca.

Głaskać dalmatyńczyka wiąże się z troszczeniem o innych ludzi, pamiętaj jednak, że Ty też jesteś ważny i nie można skupiać się tylko na osobach trzecich.