Sennik - Diabeł Szatan

 

Człowieka od początków dziejów interesowało życie po śmierci, motywy dobra i zła. Moralne uczynki, często tłumaczone były istniejącymi wokół nas siłami, którymi kierują Bóg i Diabeł. Zło utożsamia się często z postacią diabła czyli taką istotą, która odpowiada za ból, grzech, śmierć.

Diabeł został opisany w Biblii, warto powołać się w tym wypadku na Hioba, który opisany został jako pobożny mąż, wystawiony na próbę wiary. To właśnie diabeł sprawdza jego bogobojność, lojalność, diabeł przed dokonaniem tego konsultuje się jednak z Bogiem, nie jest zatem w stanie samodzielnie zdecydować się na podobny akt. 

„A wtedy Pan: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na Ziemi. (Wybraniec Boga? Najwspanialszy z ludzi czy też — jak się jeszcze okaże — królik doświadczalny?) A teraz następują znane już komplementy pod adresem „niezrównanego”.

A Szatan Pyta: Czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? (co za perfidia! Toć to psychoanaliza avant la lettre … imputowanie Hiobowi egoistycznych motywacji jego bojaźni Bożej!) Oto Hiob cieszy się opieką Bożą i dobrobytem z rąk Boga. Ale — Szatan przecież zna słabość człowieka — sam bowiem (za zezwoleniem Jahwe…) wykorzystuje ją dla swoich celów — toteż suponuje: Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?! (W istocie, tak zawsze czynimy — przecież od Boga oczekujemy tylko dobra — choć, jak widać, oczekiwanie to naiwne.) ”

W opisanym fragmencie wyraźnie widać, że diabeł nie jest przyjacielem człowieka, stara się działać przeciw ludziom i ludzkości, jest dodatkowo podstępny i uparty, jednak posłuszny Bogu. Diabeł to także zbuntowany anioł odczuwający lęk oraz szacunek do Boga, cechuje go fałszywość, jest slaby. Wizja diabla przedstawiona jest także w Nowej Apokalipsie, gdzie też ukazano motyw straconego do piekieł diabla, z których nie może powstać. 

Odwołanie do Diabla występuje także w Dziadach Adama Mickiewicza. Obraz diabłów został ukazany w sposób groteskowy i komiczny, postacie te są podobne do człowieka i zwierzęcia zarazem, posiadają ogon, rogi, szpony, kopyta.

Bardzo szczegółowy oraz piekła, w tym diabla pojawia się w Boskiej Komedii. Piekło posiada kształt stożka, do dziury został zaś strącony Lucyfer. Żyje on na dnie ostatniego kręgu, pogrążony w wiecznym lodzie. Przypomina on odrażającego stwora o trzech głowach. Każda z głów przedstawia przeciwieństwo boskich cech – głupotę zamiast mądrości, nienawiść zamiast miłości i bezsilność zamiast potęgi.  Odwołanie do Lucyfera nawiązuje także do wierzeń chrześcijańskich. 

U Dantego demony są istotami hybrydalnymi, czyli pół ludzkie i pół zwierzęce. Za przykład wyróżnić można Furie oraz Meduza. Diabeł widnieje jako gigant w roli Nabuchodonozora. Utwór łączy wierzenia chrześcijańskie, a także pogańskie. Diabły są zatem postaciami o cechach boskich, ale także ludzkich, podobnie jak w innych utworach są one negatywnie nastawione do człowieka. 

M. Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie odniósł się także do tematyki diabła. W utworze odnaleźć można motyw diabła, który ukazany jest jako potężny, zajmujący się złem, jednak nie koniecznie je czyniący. Zauważyć można dość nowoczesną wizję diabla, który odpowiada za istnienie afer, skandali, wpływa na losy człowieka w sposób bardzo różny. Dodatkowo jest on wysłannikiem Boga, badającym dusze ludzkie, ich cnoty, wiarę, istniejące wartości. 

Motyw diabła w literaturze różnych epok pojawia się bardzo często. Diabeł przedstawiony jest jako zły, krzywdzący ludzkość, jednak także jako zbuntowany anioł, posłuszny Bogu. W omawianych tekstach zauważyć można pewne podobieństwa, jak i odwoływanie się do wierzeń chrześcijańskich oraz pogańskich. To co jednak jest najważniejsze – diabeł może wydawać się silny, posiada jednak wiele słabości, co też czyni go gorszym, jak i podporządkowanym Bogu.

Diabeł we śnie odwołuje się do Twojej mrocznej strony. Są to wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć, pragnienia, namiętności i pokusy.

Śnienie o zobaczeniu diabła i rozmawianiu z nim to konieczność zwrócenia uwagi na swoje otoczenia.

W momencie, gdy diabeł atakuje to postępuje nieelegancko, przyjrzyj się sobie samemu. 

Uciekanie przed diabłem to szczęście i dobrobyt.