Sennik - Drzwi

Czy drzwi są otwarte czy zamknięte? Otwarte drzwi mogą wskazywać na nowe możliwości lub gotowość na bycie otwartym na nowe pomysły.

Zamknięte drzwi mogą wskazywać na niechęć do poznania, co to jest po drugiej stronie. Czy wiesz, co jest po drugiej stronie?

Drzwi mogą wskazywać na przejściowy dystans między dwoma miejscami, ideami lub poziomami świadomości; mogą być one portalem lub wejściem do nowych, niezbadanych obszarów życia i poznania siebie samego. Jak się czujesz będąc w drzwiach lub zbliżając się do nich? Wchodzisz lub wychodzisz przez te drzwi?

Wycieraczka może oznaczać, że czujesz, że inni wykorzystują cię.

Weź pod uwagę dane liczbowe, które odnoszą się we śnie do drzwi:

1) za zamkniętymi drzwiami (w sekrecie, tajemnicy)

2) przez tylne drzwi (w nieuczciwy, nieoficjalny lub pośredni sposób)

3) zostawić drzwi otwarte (możliwość, że coś może się wydarzyć)

4) włożyć stopę w drzwi (wykonaj pierwszy krok, aby mieć szanse)

5) zasada otwartych drzwi (dostępne dla wszystkich)

6) otwarte drzwi (aby zapewnić nową możliwość)

7) Kiedy jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają się (Kiedy jedna okazja zawodzi, pojawia się inna.)

 

Pytania do siebie samego:

Czy drzwi są otwarte lub zamknięte?

Co jest po drugiej stronie?