Sennik - Eden Raj

 

W Księdze Rodzaju, która przynależy do Starego Testamentu Bóg stworzył świat „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.” 

Już na samym wstępie spostrzegamy, że jest on potężny, posiada ogromną władzę. To również Bóg według Biblii stworzył człowieka: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.

Bóg wyznaczył także co do człowieka pewne zasady i oczekiwania, jak i przedstawił zakazy.  „Nie wolno wam jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła”. 

Pierworodni ludzie nie posłuchali się jednak Boga, Ewa była kusza przez węża symbolizującego Szatana i zerwała jabłko, ugryzła, po czym przekazała je Adamowi. Z ich poczynaniami wiązały się konsekwencje „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.” Bóg sprawił, że zaczęli się wstydzić, posiada on zatem całkowitą kontrolę nad światem – z jednej strony stworzył świat przyrodniczy, z drugiej zaś ludzi, posiada wgląd w ich postępowanie i sposobność wymierzania kar. 

Sen o ogrodzie Eden jest zwiastunem niewinności, szczęścia i spokoju, sił, które mogą wpłynąć na zaburzenie tej sytuacji. Bądź silny i nie daj się omamić.

Sen o pracy w Edenie to stawianie wysokich wymagań, jednak nie takich, które nie są możliwe do osiągnięcia. Szanuj siebie i swój czas oraz możliwości, nie bądź zbyt surowy i daj sobie szansę na szczęście.

Śnić o życiu w Edenie to odczuwanie radości i poczucia bezpieczeństwa. Znajdujesz się w komfortowej dla siebie sytuacji, pozostań w tym stanie jak najdłużej, nie pozwól nieprzyjaznym ludziom i sytuacjom zmienić Twojego nastawienia.

Opuszczanie Edenu we śnie, związane jest z błędami z przeszłości, jakie oddziałują na życie. Umiejętne zamknięcie przeszłości jest ważne, by zacząć na nowo żyć.