Sennik - egipt

Egipcjanie cenią sobie społeczność, w której żyją, cechuje ich duża solidarność wioskowa względem mieszkańców. Zauważa się odmienność charakterów mieszkańców z różnych części Egiptu. Aleksandryjczycy posiadają twardy charakter, cechuje ich kosmopolityzm, wieśniaków z Dolnego Egiptu zaś pracowitość, powaga i oszczędność. Kairczycy są sprytni, pozbawieni zasad moralnych, Egipcjanie z południa impulsywni i prości, Nubijczycy zaś spokojni i łagodni. Różnice te nie powinny wpływać jednak na całościową ocenę tego narodu, który jest zaś bardzo życzliwie nastawiony do gości, mieszkańców cechuje także cechuje ich optymizm. Warto zwrócić uwagę, że osoby starsze tytułuje się mianem nauczyciela lub też pielgrzyma, o ile odbyło się pielgrzymkę do mekki. Właściwy Egipt jest północną częścią wielkiej doliny, która rozciąga się od katarakty asuańskiej do morza. Na odcinku między Asuanem, a ruinami Teb, dolina zwęża się między dwoma łańcuchami gór skalistych, następnie dalej w kierunku Kairu staje się znowu stosunkowo szeroka. Nil rozdwaja się w El Manach, przy czym jego wschodnia odnoga stanowi właściwy nurt. Góry znikają z horyzontu zaraz po przepłynięciu rzeki przez Kair. Egipt wyróżnia się wyjątkowo bogatą florą i fauną. Rośnie wiele gatunków dużych drzew, występują liczne odmiany akacji i sykomory, gaje palmowe oraz mnóstwo roślin wodnych: papirusy i lotosy. Pielgrzymki w Egipcie odbywają się do wielu miejsc. Związane jest to z historią, wieloma miejscami świętymi. Egipt to mistyczna rzeczywistość, egzotyczny i zagadkowy kraj, przywołujący niezwykłe moce, ale i okrutną ciemność. Sen oznacza nawiązywanie relacji z magią, potrzebą jej, skrywaną wewnątrz człowieka. Połączenie tych zdolności z wiedzą i rezultatem zapewni Ci sukces w życiu. Sen wyraża nadzieje, wskazuje możliwość rozwiązania problemów i to zupełnie inaczej niż kiedyś. Warto poradzić się przyjaciół lub poszukać innych opinii na nurtujący Cię temat. Egipt nawiązuje do duchowych przeobrażeń, myśli o życiu i śmierci, zaakceptowaniu ich nieuchronności, wykorzystując swoje życie jak najlepiej. Widzenie starożytnego Egipt, piramid to oznaka spotkania z bliskimi. Pozyskasz tym samym dostęp do nowych informacji, których powinieneś strzec. Bycie w starożytnym Egipcie to ostrzeżenie przed fałszywymi ludźmi - uważaj co im mówisz i czy nie wykorzystują tego przeciwko Tobie. Plagi egipskie to klęska materialna, psychiczna czy społeczna. Przygotuj się na nią, skorzystaj z technik relaksacji by powrócić do formy szybciutko.