Sennik - elektryczność

Zdaniem Mc Luhana to epoki mechaniczne umożliwiły społeczeństwom przedłużenie ludzkiego ciała w przestrzeni. Powolność tych procesów opóźniała jeszcze wówczas reakcję człowieka. Zdaniem Mc Luhana elektryczność zredukowała ziemska planetę do rozmiarów wioski, bowiem elektryczność transmituje obecnie informację natychmiastowo. „Badanie, jak sama technika przekazu wpływa na umysłowość człowieka, kulturę i życie społeczne oznacza najnowsze podejście do środków przekazu polega na rozpatrywaniu nie tylko treści, ale środka jako takiego oraz podłoża kulturalnego, w jakim środek ten funkcjonuje”. Mc Luhan jest również autorem formuły mówiącej o tym, iż środek jest przekazem. Oznacza to, że „wpływ na człowieka i kulturę wywierają nie tylko przekazywane treści, ale sam środek przekazu przekazem każdego środka czy techniki jest zmiana skali, tempa lub formy, jaka za pośrednictwem danego środka kształtuje się w określonym społeczeństwie”. Mimo tego, iż druk oraz powstałe z jego pomocą książki oraz prasa przysporzyły zmiany w technikach ludzkiego komunikowania się, nie umiały jednakże pokonać przestrzeni. Druk umożliwił jednakże na udostępnianie wiedzy oraz informacji na sposób masowy. Elektryczne, a następnie elektroniczne środki przekazu, takie jak telefon oraz telegraf, a potem radio oraz telewizja, umożliwiły pokonywanie przestrzeni nie tracąc przy tym cennego czasu. Niestety przekazywane informacje były dość ulotne i okrojone. Elektryczność we śnie to nawiązanie do szczęścia zawodowego. Sukces jest blisko i możesz go osiągnąć. Dotykanie przewodów elektrycznych we śnie i porażenie prądem stanowi znak ostrzegawczy. Bądź ostrożniejszy, uważaj na niebezpieczeństwa. Przecinanie przewodów to lekkomyślność, podążanie za wyzwaniami, przygodą.