Sennik - emancypacja

Kobiety w wielu różnych epokach były traktowane zupełnie inaczej niż mężczyźni, częściej uznawano je za słabsze i wyłączano z życia politycznego, czy publicznego. Mężczyźni byli bardziej cenieni, przyznawane im były większe przywileje – kobiety miały za zadanie urodzić jak najwięcej zdrowych chłopców. Stawały się tym samym opiekunkami domowego ogniska, kształtując relacje z dziećmi i małżonkami. Ci zaś kierowali się w swoich działaniach stylem autokratycznym, wprowadzając kontrolę nad pozostałymi członkami rodziny. Kobiety w tego typu założeniach powinny zajmować się pracami domowymi, wychowywać potomstwo. Nie jest w ich przypadku odpowiednie, zatem rozwijanie kariery i dbanie o bezpieczeństwo finansowe rodziny. Emancypacja, która pojawiła się w Twoim śnie nawiązuje do problemów sercowych. Postaraj się lepiej zrozumieć wydarzenia i przyjmij nową strategię działań. Może to Ty popełniłeś błąd? Emancypacja, jak samo pojęcie o tym stanowi jest również dla Ciebie procesem przemiany, powolnej drogi, w której pozyskujesz nowe umiejętności i bodźce. U kobiet emancypacja oznacza przemianę duchową i cielesną, odkrywasz siebie na nowo i przyjmujesz nowe role. Spróbuj odnaleźć się w tej sytuacji z korzyścią dla siebie samego. Zaufaj losowi, jednak zachowaj też ostrożność. Od Ciebie samego zależy Twój dalszy los, postaraj się osiągnąć jak najwięcej.