Sennik - emerytura

Emerytura oznacza we śnie, że nadchodzi długa praca, może być jednak monotonna, warto jednak skupić się na niej i osiągnąć sukces. Praca jest jednym z obowiązków dorosłego człowieka. W zakres jej wchodzą czynności wykonywane z różnego szeregu zadań. Może się ona odnosić do czynności fizycznych, jak i intelektualnych. W każdym wypadku poświęcana jest na ich wykonanie energia, czas, siły człowieka. Zbyt duże poświęcenie pracy wynika z uwarunkowań kulturowo-religijnych, spowodowanych rozwojem nowoczesnych technologii. Za przyczynę uznaje się także brak zaufania do ludzi, wynikające niekiedy z braku umiejętności koncepcyjnych, jak i myślenia systemowego. Pracownicy owładnięci potrzebą kontrolowania wszystkich i wszystkiego zaczynają pracować za innych. Może to wynikać także z niechęci do delegowania władzy i uprawnień. Ukształtowana we współczesnym świecie nadmierna potrzeba osiągania uznania i sukcesu w środowisku pracy, prowadzi do pracoholizmu. Stosunek do pracy zmienił się na przełomie lat, przybierając znacznie bardziej destrukcyjną formę. Istnieje związek kultury z pracą, ta zaś nie rozwinęła by się bez udziału człowieka, jego pracowitości, chęci pozyskania nowych doświadczeń. Jego aktywność pozwoliła kulturze rozwinąć się.