Sennik - emigracja

Emigracja jest określeniem wywodzącym się z języka łacińskiego, gdzie też migratio oznaczało przeniesienie się z jednego miejsca na drugie, wyprowadzenie się. Emigracje odbywały się w sposób indywidualny, bądź zbiorowy, wpływały na nie przeróżne czynniki. U pierwszych ludzi migracje miały miejsce ze względu na poszukiwanie pożywienia, ludzie motywowani byli przez głód. W czasach późniejszych migracje spowodowane były odkryciami geograficznymi, podbojami, wojnami, rozwojem technicznym, wynalazkami, środkami transportu, rozwojowi przemysłu. Migracje zwiększały się aż objęły wszystkie rejony świata, prowadząc do obecnego współczesnego, globalnego rynku pracy. Migracje ze względu na cele niosą ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Emigracja we śnie nawiązuje do wyzwań spowodowanych trudnym dostępem do środków finansowych. Czasem trzeba podejmować trudne decyzje, aby poprawić swoją sytuację. Nie przejmuj się tym jednak i dąż do podium. Zmiany są nieuniknione, nie odpowiadanie na nie jest w przypadku zwierząt równoznaczne z wyginięciem. Zwróć na to uwagę i zapewnij sobie lepszy los.