Sennik - felieton

Felieton stanowi krótki utwór publicystyczno - dziennikarski o tematyce politycznej, społecznej, obyczajowej bądź kulturalnej, utrzymywany w osobistym tonie oraz wyróżniający się lekkością formy. W sposób żartobliwy i ironiczny przedstawia osobisty punkt widzenia autora. Felietonem nazywa się (bez względu na pierwotne znaczenie wyrazu) swobodną pogadankę, lekko i dowcipnie omawiającą jakąś sprawę, która w danej chwili zajmuje umysły. Ponadto, felieton winien być aktualny, subiektywny, krytyczny, lekki i nacechowany literackimi środkami wypowiedzi. „Felieton zachęcał swoją niewielką objętością, aktualną tematyką, którą autor czasami traktował w sposób swobodny i impresyjny a czasami bardzo krytyczny. Autor dość wyraźnie eksponuje własne „ja”, często posługuje się literackimi środkami wyrazu. Felietonistami byli zazwyczaj ludzie o szczególnych umiejętnościach postrzegania otaczającego świata” . Cechą wyróżniającą felieton od innych form wypowiedzi, jest jego cykliczność i stale miejsce ukazywania się. Jest on zawsze „obarczony” wyraźnym autorskim piętnem, literackimi środkami przekazu, subiektywizmem, synkretyzmem gatunkowym, ograniczoną spójnością tekstu, wielotreściowością, wielostylowoscią i statusem nieoficjalności . Stałe miejsca publikacji felietonu w prasie dotyczy jego niewyeksponowania. Felietoniści z reguły zajmują ostatnie strony w czasopismach. Na cykliczność felietonów powinien wskazywać również wspólny nadtytuł, winieta i krój czcionki. Do tego należy dodać częste ukrywanie się autorów felietonów pod pseudonimami np. Kisiel, Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia. W tym miejscu można, zauważyć, iż dla wyodrębnienia felietonu spośród innych materiałów prasowych nierzadko wystarczy jego zewnętrzna forma. Lecz o istotę tego gatunku warunkują jego cechy strukturalne. Narracja w felietonie wykazuje charakter personalny, czyli jest w niej ujawniona osoba autora, jednak nie koniecznie wprost (często felietoniści lubią wchodzić w cudze role). Ponadto, felietonista w przeciwieństwie do publicysty, nie musi szczegółowo argumentować swoich ocen i sądów. Stąd też jego ustalenia posiadają charakter nieprawomocny, zaś jego opinie mogą bulwersować odbiorców. Autor felietonu koncentruje swą uwagę na rzetelnym zrelacjonowaniu czytelnikowi własnego stosunku, opinii do danego tematu. Często czyni to w prześmiewczy, ironiczny sposób, – co niejako również stanowi jeden z czynników odróżniających felieton od innych form wypowiedzi. Felieton we śnie jest zapowiedzią dobrych nowin. Czytanie felietonu to uzyskanie radosnej wiadomości, pozwalającej na odetchnięcie od trudnego czasem losu. Pisanie felietonu to możliwość straty pieniędzy, uważaj teraz na swoje poczynania.