Sennik - fitness

Fitness standardowo określa się jako rodzaj gimnastyki rekreacyjnej, jest to również „zdrowy, aktywny styl życia”. „Kiedy zaczniesz uprawiać fitness musisz liczy się z tym, że odmieni on całe Twoje życie” . Określenie to pojawiło się w latach 90 ubiegłego wieku, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Fitness rozumie się w bardzo różny sposób – nie zawsze oznacza to samo dla każdego. „Fitness jest parasolem, gdyż z jednej strony — zawiera w sobie kilka elementów, a z drugiej — chroni i zabezpiecza współczesnego człowieka przed niekorzystnymi skutkami rozwoju cywilizacji” . Fitness często mylnie łączy się wyłącznie z aerobikiem, określenie to odnosi się tak naprawdę do całego stylu życia człowieka . Wiążą się z tym ćwiczenia, ale nie tylko – istotne jest odpowiednie żywienie, dbanie o ciało, umysł, jak i stan ducha. Fitness wykonuje się w czasie wolnym człowieka, są to zachowania systematycznie powtarzane, składające się na całościową postawę człowieka. Fitness objawia się w codziennych czynnościach, w których podejmuje się decyzje zgodnie z przyjętą postawą prozdrowotną. Na przełomie lat zwiększało się coraz bardziej zainteresowanie fitnessem, powstawały liczne kluby, zmieniało się także podejście do dbałości o zdrowie, jak i aktywności fizycznej. Coraz większą uwagę przykłada się do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ze względu, iż żyje się obecnie w dużym pośpiechu i pozostaje nie wiele czasu na relaks, konieczne jest odnajdywanie sposobów utrwalania zdrowych nawyków. Dzięki zwiększającej się świadomości wpływu aktywności fizycznej na człowieka zwiększa się także zainteresowanie klubami fitness. Fitness we śnie mówi o Twoim rozwoju fizycznym i psychicznym, postaraj się pogodzić sprawy codzienne z zachowaniem równowagi. Przydadzą się do tego systematyczne ćwiczenia. Jesteś kowalem swojego losu i od Ciebie zależy w jaki sposób będzie ono dalej wyglądało. Człowiek jako istota jest w taki sposób utworzona, iż potrzebuje ruchu dla równowagi, jest to tak samo ważne jak to czym się odżywiamy i jaki tryb życia prowadzimy. Nie popadnij w otchłań pracy, która będzie dla Ciebie oznaczała stagnacje i pogorszenie stanu zdrowia.