Sennik - funkcjonariusz

Policjant jest umundurowanym i uzbrojonym pracownikiem państwowym, który wypełnia zadania i funkcje związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także związane z bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem porządku. Jego pracę reguluje szereg ustaw, lecz najważniejszą z nich jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2011 nr 287 poz. 1687). Akt ten wielokrotnie został zmieniany i modyfikowany. Ostatnie z nich zostały dokonane w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji, który obowiązuje do dziś. Zawód policjanta wiąże się ze znacznym ryzykiem i zagrożeniem dobra osobistego. W czasie służby policjant jest narażony na czynniki, zmniejszające jego bezpieczeństwo – zdrowie, a nawet życie. Jednocześnie w swojej pracy odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, partnerów i inne osoby . Zagrożenia wynikają z podstawowych czynności wykonywanych w trakcie pracy, wskazać można następujące rodzaje bezpieczeństwa: prawne – obowiązujące zgodnie z wybranymi przepisami prawnymi i regulacjami, fizyczne – pozwalające zachowywać nienaruszalność życia i zdrowia, mienia służbowego jak i osobistego policjanta jako uczestnika interwencji. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa to byli zazwyczaj zwykli ludzie, którzy byli z różnych powodów wcielani w jej szeregi. Funkcjonariusze bez względu na to czy przebywali akurat na służbie czy też nie przez cały czas musieli być pod telefonem, cały czas, nieustannie gotowi do obrony systemu socjalistycznego państwa. Było to rzecz jasna wynagradzane całkiem dobrą płaca, jak na tamte czasy rzecz jasna. Niestety mieli oni w zamian wiele innych problemów, które szaremu człowiekowi, szeregowemu pracownikowi nie spełniały snu z powiek. Patrząc realistycznie: jak osoba funkcjonariusza mogła zaplanować sobie wakacje, wyjście z rodziną czy chociażby zwykły niedzielny spacer, kiedy nigdy nie wiedziała kiedy może zostać wezwana na służbę, a nie istniało takie coś jak odmowa. Jednakże jeśli wakacje już udało się zaplanować i wyjechać na nie całą rodziną, możliwe stawało się otrzymanie dofinansowania z pracy. Funkcjonariusze SB mieli większe niż inni możliwości urlopowe, np. dostępne były dla nich wakacje nad morzem. Funkcjonariusz we śnie to styczność z prawem, zwróć uwagę czy nie wykraczasz poza ramy i dozwolone poczynania. Bycie funkcjonariuszem we śnie to głupie poczynanie. Miej się teraz na baczności, bo może się to źle skończyć. Spotkanie funkcjonariusza to dodatkowa odpowiedzialność prawna, postaraj się temu przeciwdziałać. Uciekanie przed funkcjonariuszem to nieracjonalne i ryzykowne zachowania, zwróć uwagę czy oby na pewno postępujesz poprawnie.