Sennik - gabaryt

Za ładunki ponadgabarytowe uznaje się te, których obrys jest większy od wymiarów pojazdu lub po załadowaniu jego wysokość przekracza cztery metry licząc od nawierzchni . Ze względu ich duże rozmiary, jak i masę wymagają odpowiedniego udziału przewoźników i osób, które z nimi współpracują. W podziale ładunków ponadgabarytowych wyróżnia się min: wieże wiertnicze, elementy mostowe, słupy energetyczne. We współczesnym transporcie coraz częściej również w transporcie samochodowym przewozi się różnego typu maszyny – turbiny, generatory, sprzęt budowlany. Wózki jezdne można ogółem podzielić ze względu na rodzaj pracy, w tym też wypadku wskazuje się: podnośnikowe, unoszące, magazynowe, jak i ciągnikowe. Gabaryt we śnie oznacza pojawienie się przedmiotu ponad miarę, trudniej go obsługiwać, wymaga to odpowiedniego przystosowania fizycznego i psychicznego – przygotuj się na tę ewentualność. Jest to przypomnienie o tym, że czasem trzeba włożyć dodatkowy wysiłek w to czym się zajmujemy. Nic nie przychodzi łatwo i aby odnaleźć samego siebie musimy czasem przeanalizować sytuację, nas, możliwości.