Sennik - galop

Galop jest symbolem bogactwa, pieniędzy i prestiżu zawodowego. Wskazuje, że posiadasz w sobie rozwagę i poprowadzi Cię to daleko, jeśli tylko na to pozwolisz. Galopowanie po prostej ścieżce to bezproblemowe realizowanie swoich zamierzeń i celów. Galopowanie stromą ścieżką to ryzyko, na które możesz się natknąć realizując swoje przedsięwzięcia. Bądź ostrożny.