Sennik - godzina

Kiedy we śnie Twoim pojawia się godzina, oznacza to zazwyczaj, że pewna sprawa lub przedsięwzięcie są pilne, chociaż myślałeś inaczej i wartość pokazywana na zegarze nie ma tu znaczenia. Zdarza się jednak, że we śnie na zegarze ujrzysz konkretną, zazwyczaj okrągłą, godzinę. Są tutaj dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze jest takie, że powinieneś traktować sny o godzinie w sposób zindywidualizowany. Jeżeli masz regularny tryb życia, możesz odnieść godziny widziane we śnie do tego, co robisz w nich na jawie. Wiele senników jednak podaje uniwersalne znaczenie godzin w marzeniach sennych. Godzina pierwsza – oznacza Twoją wewnętrzną potrzebę kreatywności i zrobienia czegoś ważnego; Godzina druga – oznacza wewnętrzny konflikt, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać; Godzina trzecia – oznacza brak kogoś w Twoim życiu. Może być to osoba, której już nie ma, a może to być chęć posiadania dziecka; Godzina czwarta – oznacza brak emocjonalnej bliskości i silne pragnienie jej doświadczenia; Godzina piąta – wedle starych senników liczba 5 to ilość naszych członków, wliczając w to głowę. Widząc godzinę piątą we śnie, bądź uważny, gdyż może to oznaczać, że przytrafi ci się jakiś wypadek; Godzina siódma – oznacza większe zmiany w Twoim życiu dotyczące sfer materialnej, a także nowe wyzwania, jakich będziesz musiał się podjąć w najbliższym czasie; Godzina ósma – ujrzenie jej we śnie jest dla Ciebie ostrzeżeniem, by nie podejmować zbyt ryzykownych działań; Godzina dziewiąta – podobnie, jak godzina siódma, oznacza ona zmiany, jednak godzina siódma bardziej wskazuje na przemiany duchowe; Godzina dziesiąta – zazwyczaj oznacza powrót do czegoś, co już kiedyś robiłeś, lub zacząłeś i porzuciłeś to. Bardzo często sen o niej oznacza, że powrócisz do swoich dawnych hobby, że los z powrotem cię na nie nakieruje; Godzina jedenasta – jeżeli jest to jedenasta rano, oznacza to wypalenie w Twoim życiu. Sen o jedenastej rano jest wyraźnym sygnałem od Twojego wyższego ja, by tę męczącą rutynę lub stan przerwać, dokonując zmian w swoim życiu i rozpoczynając coś nowego i ekscytującego. Jedenasta wieczorem to za to znak, że ktoś z Twoich bliskich niedługo umrze; Godzina dwunasta – południe zawsze było wiązane z maksymalnym poziomem energii w przyrodzie i w ludziach. To czas, w którym jest jej najwięcej i kiedy dysponujesz jej nadwyżką, by dokonać szczególnie trudnych dla ciebie rzeczy z sukcesem. Jeżeli śnisz jednak o północy, oznacza to wielką zmianę w twoim życiu, nadejście nowego dnia, który będzie całkowicie inny od dzisiejszego.