Sennik - GPS

Sen o GPS

* Może wskazywać na posiadanie odpowiednich narzędzi i zasobów potrzebnych do dotarcia tam, gdzie chcesz się udać.

* Może wskazywać na szukanie wskazówek potrzebnych do życia.

* Może wskazywać na podróżowanie po ścieżce, samopoznanie.

* Może wskazywać na poszukiwanie swojego celu życiowego lub poszukiwanie swojej własnej ścieżki życia.

Pytania do siebie samego:

* Czy korzystam z GPS?

* Czy miejsce przeznaczenia jest jasne?

* Jaka jest ścieżka, dokąd dążę?