Sennik - grywalizacje

W grach przydają się także statystyki i paski postępu - wskazują one uczestnikowi postęp i informują o bliskości do kolejnego poziomu oraz awansu . Za postępy uczestnika przyznawane są punkty, jest to forma nagrody za aktywność, co pozwala uzyskiwać coraz to wyższe osiągnięcia. Znajomość własnej pozycji i widoczne w tym zakresie postępy motywują jednostkę do dalszej pracy. Postęp w grze z jednej strony zależy od umiejętności i rozwoju samego gracza, ale z drugiej z grywalności, w skład której wchodzą czynniki wpływające na jakość gry, rozrywkę, zaspokojenie ciekawości . Poziomowa grywalizacja oznacza nagrody za wykonywanie wybranych czynności. Aby osiągać poziomy trzeba wykonywać wyzwania i zadania, są one przedstawiane jako misje do realizacji. Poziomy trudności oznaczają stopniowanie gry i trudności uzyskiwania odznak, osiągnięć. Od umiejętności osiągania poszczególnych wyzwań zależy samorealizacja - jest dążeniem do stawania się coraz bardziej niepowtarzalną jednostką ludzką . Proces ten stwarza warunki do poznawania i wcielania w życie tzw. wartości istnienia, czyli metapotrzeb. Osoby samorealizujące się, poprzez coraz trafniejsze urzeczywistnianie własnych talentów i umiejętności, ukierunkowują się na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Ich osobowość staje się przy tym coraz bardziej zintegrowana, dążą one do coraz głębszego rozumienia świata, tym samym łatwiej podejmują wysiłek i trud na rzecz zadań, jakie napotykają z życia. Potrafią zachować swoją indywidualność oraz doskonalą się w sprawiedliwości i niezależności. Realizacja tych wartości wydobywa w życiu jednostki to, co przynależy człowieczeństwu i jednocześnie daje konkretnemu człowiekowi poczucie sensu życia. „Nawet człowiek ciężko pracujący na sukces, aby zostać doceniony musi liczyć na łut szczęścia, któremu oczywiście możemy pomagać. Być może dlatego ludzie najbardziej lubią gry w których oprócz możliwości wykazania się konkretnymi umiejętnościami wyeksponowany jest wątek losowy” . Teoria gier opiera się na zasadzie osiągania w grze sytuacji optymalnych i jest ona stosowana do podejmowania decyzji w systemach ekonomicznych w warunkach niepewności, aby ograniczyć stratę podejmującego decyzję. Gry we śnie stanowią symulacje rzeczywistych działań różnych organizacji, które zwiększają motywację do osiągania coraz to wyższych poziomów i osiągnięć. Ich celem jest zapewnienie efektu w opisanej, kontrolowanej i zmieniającej się sytuacji. Gry zawierają zazwyczaj element współzawodnictwa, jest kilka zespołów, które konkurują o to samo, np. o udziały w rynku. Gry stosuje się do uczenia podejmowania szybkich, skoordynowanych decyzji w warunkach konkurencji. Celem jest też nauka podejmowania decyzji na poziomie całości systemu, przykładowo na poziomie przedsiębiorstwa, nie zaś jednej jego komórki. W grze uczestniczy kilka małych zespołów, których decyzje są przedmiotem oceny. W efekcie serii podjętych decyzji zespół osiąga pewien efekt, np. przedsiębiorstwo osiąga jakąś pozycję na rynku. Wygrywa zespół najbardziej efektywny, czyli ten, który osiągnął najlepsze wyniki przy określonych kryteriach oceny. Gry uczą więc podejmowania trafnych decyzji, lecz czynią to w warunkach sztucznych, wykorzystując do tego poziomy. Poprawa kompetencji elementarnych przywódców opiera się na czterech podstawowych ćwiczeniach. Są to „roleta okienna” czyli prezentacja różnych podejść do procesu podejmowania decyzji, „odbicie lustrzane”- doświadczanie blasków i cieni przywództwa, „opuszczenie strefy komfortu” – krótkie ćwiczenie poświęcone zmianom, „potencjalne zmiany” czyli marzenia wykraczające poza status quo, rotacja na stanowiskach pracy. Grywalizacja we śnie to poczucie rywalizacji, zadbaj o swoje osiągnięcia, a uzyskasz odpowiednią nagrodę. Jest to także podążanie ścieżką rozwoju osobistego. Widać w Tobie chęć do zmiany, a to najważniejsze czego potrzebujesz. Jeśli odkryjesz szanse postaraj się z niej skorzystać. Dążysz bowiem do kształcenia samego siebie, im odporniejsze będzie Twoje wnętrze tym szybciej uzyskasz właściwy kierunek.