Sennik - handel

Handel we śnie mówi o zawiązywanych relacjach, w zależności czy jest to drobna transakcja czy też większe – tym też większa skala podejmowanych decyzji, ale i możliwości, jakie można zyskać. Należy przy tym postępować dość racjonalnie, bowiem każda transakcja niesie ze sobą korzyści, jak i pewne wady. Myśl rozsądnie i stosuj się czasem do porad ludzi, którzy chcą dla Ciebie dobrze.