Sennik - HR

HR zakłada, że sukces jednego pracownika jest sukcesem całego przedsiębiorstwa. W ujęciu Alberta Einsteina: „Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek, ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji” . Istotne znaczenie odgrywa zarządzanie kompetencjami każdego z pracowników. Obejmują one następujące składowe: wiedzę, umiejętności, odpowiedzialność. „Szkolenia mają na celu przede wszystkim zbudować wiedzę pracowników w danym zakresie, która pozwoli nabyć im umiejętności. Samo szkolenie, wbrew stereotypom, jest dopiero początkiem procesu nabywania kompetencji – fundamentalnym, ale niewystarczającym.”. Działy HR korzystają z wielu procesów, jakie mają zapewnić efektywność pracowników, zwiększając przy tym jakość produktów oraz usług. Wykorzystywana jest do tego lean management, prowadząca do usprawniania w firmie poprzez: skuteczne unikanie 3M, analiza przyczyn, które zapewniają mniejszą efektywność, likwidowanie 7 podstawowych marnotrawstw, zespołowe rozwiązywanie przeanalizowanych problemów, standaryzowanie działań. Analizując Twój sen – znajdziesz się wśród nowych możliwości, wykorzystaj pozyskaną naukę i osiągnij sukces. Czasem warto zastanowić się nad racjonalizacją działań. Zwróć uwagę czy jest więcej korzyści czy zagrożeń – które z nich możesz powiększyć, a które zminimalizować? Nie bez powodu znane nam są te wszystkie teorie, aby nie stosować ich w naszym życiu. Trzeba się stale doskonalić.