Sennik - idiota

Idiota we śnie to przypominajka o braku rozsądku, podejmowaniu ryzyka, które może wprowadzić w konflikt. Warto zachować w tym czasie dodatkową rozwagę. Bycie we śnie idiotą utożsamiać można z niepowodzeniem w przedsięwzięciach, nie przejmuj się tym jednak, daj sobie trochę czasu i rusz ponownie. Rozmawianie z idiotą to zapowiedź pewnych barier i potencjalnych konfliktów. Postępuj racjonalnie i rozwiązuj je na bieżąco.