Sennik - iluminacje obiektów

Iluminacja obiektów wiąże się z odpowiednim wykorzystywaniem światła elektrycznego i zapewnieniem budynkowi wyeksponowania w nocy. Zastosowanie nowych technologii pozwala oświetlić właściwie budynek, a tym samym podkreślić jego piękno. Istotne jest w tym wypadku operowanie rozświetlaniem, jak i tworzeniem cieni. Zwraca się uwagę na wybrane elementy, inne zaś pozostawia się nie odkrytymi. Nie można jednak zapominać o konieczności racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Współcześnie w wielu krajach zużywa się jej coraz większe ilości, wskazane jest osiągnięcie jak najniższych wartości tego współczynnika. Zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej to także mniejsza ilość spalanego węgla. Przy spalaniu 3 mln ton węgla przedostaje się do atmosfery więcej rtęci niż ze wszystkich innych źródeł jej uwalniania (w tym lamp wyładowczych, termometrów baterii i ogromne ilości tlenków azotu, siarki, toksycznych metali ciężkich). Oszczędności w tym zakresie początkowo wiązały się z wymianami źródeł światła, jak i opraw na mniej energochłonne, zapewniając jednak tą samą geometrię zawieszenia opraw i sieci elektrycznej. W późniejszych latach następowała coraz większa modernizacja, współcześnie dąży się do racjonalnego zmniejszenia energochłonności poprzez: wymagania techniczne możliwie dużą oszczędność energii, spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska Przed dokonaniem zmian stosowało się instalacje wysoko energochłonne, które zużywały znacznie więcej energii niż to było przewidziane i dozwolone. Zmniejszenie mocy źródeł, przy użyciu tych samych źródeł jest jednym z rozwiązań. Projektowanie iluminacji obiektów musi jednocześnie uwzględniać zachowanie odpowiedniej jakości oświetlenia mając na uwadze jego wpływ na bezpieczeństwo wokół budynku. Iluminacja budynków we śnie stanowi wyraz olśnienia, świetlistej drogi jaką podążasz, może Cię ona zaprowadzić daleko. Postaraj się potraktować to jako drogowskaz, możesz odnaleźć siebie samego, zyskać nowych przyjaciół i odpowiednio poprowadzić przedsięwzięcia. Bądź w tym wytrwały, a los z pewnością Ci się za to odwdzięczy.