Sennik - inflacja

Rozwijająca się inflacja była i jest najgroźniejszym przejawem kryzysu ekonomicznego, ale na zły stan gospodarki wpływały także czynniki o strukturalnym charakterze: marnotrawstwo i nieefektywna produkcja, spowodowane brakiem mechanizmów rynkowych, praktyki monopolistyczne, wadliwa struktura zatrudnienia, ogromne zadłużenie zagraniczne, niska wydajność pracy. Inflacja we śnie to rozbieżności pomiędzy tym co słyszysz, a widzisz. Wokół Ciebie zachodzą różne sytuacje, które trudno jednoznacznie zinterpretować.