Sennik - innowacja

Wraz z rozwojem technologii powstało nowe pojęcie, jakim jest innowacja. Pojawiło się ono na początku XX wieku, wprowadzone zostało przez J. A Schumpetera – wiązało się ściśle z działalnością gospodarczą i nawiązywało do: wprowadzania nowych wyrobów, udoskonalania istniejących, wprowadzania nowych, lepszych metod produkcji, otwierania nowego rynku, użycia nowego systemu sprzedaży, zakupów, użycia nowych surowców oraz półfabrykatów, wprowadzenia nowej organizacji produkcji. Innowacja wywodzi się od słowa innovare - pochodzącego z języka łacińskiego, oznaczającego: wprowadzać coś nowego, odnawiać. Według H. Simona „innowacyjność jest centralną kategorią w przypadku nieznanych mistrzów. Niemal wszyscy osiągnęli przywództwo na rynku dzięki temu, że w którymś momencie stali się pionierami w jakimś istotnym aspekcie technologii czy praktyki działania na swoim rynku . Innowacja we śnie to zapowiedź zmian, nowoczesnego podejścia do życia i tego co ze sobą niesie. Jest to pozytywny okres dla Ciebie. Nastają nowe sytuacje, które poprowadzą Cię na nowy wymiar doznań.