Sennik - internet

W wyniku znacznego rozwoju sektora informacyjnego, technologii zmieniły się dostępne modele komunikowania. Na znaczeniu zyskuje również szeroko rozumiana komunikacja społeczna i przygotowanie do zawodów medialnych. Ostatnie lata to okres licznych zmian, w których ukształtowały się nowoczesne media elektroniczne, rewolucja telekomunikacyjna XX wieku stworzyła nowe otoczenie dla ludzi. Pojawiały się tym samym tzw. nowe media, nowe technologie, czyli te wszystkie techniki elektroniczne transmisji sygnałów, które opierają się na wizualnej reprezentacji znaków na ekranie telewizyjnym podłączonym do sieci komputerowej. Wpłynęły na sposób komunikowania, jej zasięg, a także sposób postrzegania otoczenia. W literaturze odnaleźć można wiele kryteriów podziałów mediów, Ze względu na czynnik cywilizacyjny, są to: tradycyjne - list, ulotka, prasa, elektroniczne - radiofonia, telewizja, nowe media - wideo, komputer, Internet, telefon korówkowy, analogowy i cyfrowy. Nowoczesne środki masowego przekazu, jakimi są multimedia elektroniczne, nie tylko odtwarzają istniejącej rzeczywistości, lecz potrafią także dowolnie kreować rzeczywistość. Zalicza się do tego min. radio, telewizję czy komputer i Internet. Internet pochodzi od słowa Inter-network i nawiązuje do ogólnoświatowej sieci komputerowej, stosującej protokół komunikacyjny IP, specjalistyczny sprzęt oraz infrastrukturę komunikacyjną. Internet uznaje się za sieć, czyli połączenie tzw. hostów. Działalność e-biznesowa stała się odpowiednią formą prowadzenia biznesu ze względu na wzrost ilości osób korzystających z Internetu. Wyniki jednoznacznie wskazują, że wielu odbiorców korzysta współcześnie z Internetu, traktując go jako podstawową formę kontaktu, spędzania czasu wolnego, a nawet pracy. Na tego typu rozrywkę przeznacza się około 13-14 godzin tygodniowo. Można w tym wypadku mówić o szerokim rozpowszechnieniu się Internetu i komputerów. Współcześnie prosperujące przedsiębiorstwa i społeczeństwa wykorzystują przestrzeń internetową do powiększania liczby odbiorców produktów i usług. Internet przyniósł ze sobą wiele korzyści: stały dostęp do informacji, kontakt ze społecznością, możliwość zakupu bez wychodzenia z domu. Kolejnym atutem Internetu stała się jest techniczna łatwość przyłączenia komputera, współcześnie systemy operacyjne przystosowane są do szybkiego podłączenia do Internetu, nawet dla osób, posiadających mały kontakt z komputerem . Internet współcześnie jest „naturalnym środowiskiem funkcjonowania społecznego, pozwalającym na zaspokojenie większości społecznych potrzeb i motywacji. Służy nie tylko do poszukiwania informacji, lecz również do zawierania i podtrzymywania znajomości i bliskich związków. Co więcej sieć jest także środowiskiem tworzenia się nowych społeczności, jak również norm społecznych i kulturowych”. Zapewnia kontakt międzyludzki, pozwala oddziaływać na odbiorców, zwiększając zyski przedsiębiorstw. Korzystanie z Internetu we śnie to możliwość poznania nowych ludzi, masz szanse na nowe doznania. Przeżycia ulegają tym samym zmianom, inaczej bowiem wyglądają kontakty w świecie rzeczywistym, a inaczej wirtualnym. Będąc na czasie pamiętaj o chwili dla siebie samego.