Sennik - Koza

Sen z kozą

* Może wskazywać na uczucie "kozła ofiarnego".

* Może wskazywać na opiekę.

* Może wskazywać na kreatywność.

* Może wskazywać na spokój, harmonię i dobrą współpracę z innymi.

* Może wskazywać na twoją własną energię zwierzęcą.

* Może wskazywać na uczucie łatwowierności.

* Może wskazywać na uczucie bezkrytyczne i niedyskryminujące.

* Może wskazywać na człowieka lubieżnego.

Potencjalne znaczenia:

* Kozioł ofiarny. (Osoba, która jest o coś obwiniana za czyjeś wykroczenia.)

* Zdobądź kozę. (Aby cię denerwować lub drażnić.)

* Oddziel owcę od kozłów. (Wybierz jednostki o sprawiedliwe i bardziej warte od innych)