Sennik - kultura

Kultura to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami, co do natury rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty. Można powiedzieć, że jest ona swego rodzaju kodem genetycznym danej społeczności, napisanym w jej świadomości. Za istotę kultury organizacyjnej uznaje się zbiór podstawowych założeń, które załoga wymyśliła, odkryła lub wykształciła, ucząc się stawiać czoła problemom związanym z adaptacją do otoczenia i wewnętrzną integracją. Definiuje się kulturę jako: układ wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w trakcie rozwiązywania problemów dostosowania się do otoczenia i wewnętrznej integracji, dostatecznie dobrze funkcjonujący, by można go było uznać za zasadny, a zatem - którego należy nauczyć nowych członków jako poprawnego sposobu postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów. Kultura we śnie odwołuje się do dorobku ludzkiego, który podlega utrwalaniu. Jest to coś co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i może zapewnić Ci rozwój osobisty.