Sennik - Macierzyństwo

 

Według Platona w celu zapewnienia dobra dla ogółu decydowałoby się kto mógłby poczynać dzieci, aby uzyskały one jak najlepsze cechy po rodzicach.

Zgodnie z jego założeniami należałoby ingerować w proces poczynania potomstwa w celu zapewnienia ludzi o jak najlepszych cechach i nie dopuszczania do tworzenia ludzi „gorszych”. Zgodnie z poglądami Platona bardzo ważne było przekształcenie charakteru rodziny, ograniczenie jej wśród klasy rządzącej.

Zakłada on znaczną ingerencje w życie jednostek, bez warunków do zachowania prywatności, jak i indywidualności.

Zgodnie z nim należałoby znieść tradycyjne małżeństwo i macierzyństwo – ojcostwo. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków rodzinnych, które byłyby nadzorowane przez państwo. Wychowaniem dzieci miałaby zajmowali się cała społeczność, spełniającą swoje funkcje jako instytucja – mamka. Oznaczałoby to tym samym, że państwo realizuje funkcje rodziny.

Arystoteles podobnie jak Platon uznaje społeczeństwo za pewną całość, zapewnienie jego jedności może jednak doprowadzić do jego upadku. „Państwo z natury jest pewną wielością, jeśli więc rozwijać się będzie ku coraz większej jedności, to z państwa powstanie rodzina, a z rodziny jednostka”.

Arystoteles uznaje rodzinę za podstawową organizacje społeczną i w odróżnieniu od Platona dzieli w niej związki pomiędzy ludźmi w sposób następujący: pan – niewolnik, mąż – żona, ojciec – dzieci. Jednostki wolne, jak i nie wolne związane są z gospodarstwem, w którym realizowana jest praca.

Ojciec stanowi prefiguracje władzy państwowej, nastawiony jest na ochronę rodziny. Rodzina podobnie jak w przypadku Platona spełnia funkcje prorekreacyjną, wyróżnia on dodatkowo funkcje wychowawczą oraz produkcyjną.

Macierzyństwo jest zapowiedzią pomyślnego okresu w życiu, bogactwa, wielości nowych przeżyć.