Sennik - Mapa

- Może sugerować ścieżkę do samopoznania.

- Może reprezentować, gdzie chcesz iść w życiu.

- Może symbolizować pragnienie sławy.

- Może symbolizować uczucie zagubienia.

- Może wskazywać na próbę odnalezienia siebie.

 

Potencjalne znaczenia:

- Spadać z mapy. (Aby przestać być znanym lub sławnym.)

- Mapuj to. (Aby szczegółowo określić, jak coś zrobić.)

 

Pytania do siebie samego:

- Czy są jakieś wyraźne szczegóły mapy?

- Czy ktoś dał ci mapę, czy skąd ją wziąłeś?