Sennik - obiektyw

Aparat fotograficzny, bez względu na tym jest światłoszczelnym obiektem z obiektywem oraz czułym na światło filtrem, kartą pamięci. Światło wpada przez obiektyw w wyniku czego tworzy obraz, określany jest mianem ekspozycji. Słowo to utożsamia się ponadto z naświetlonym slajdem, odbitką. . Najczęściej w ramach tego wskazuje się ilość i działanie światła padającego na materiał światłoczuły. "Najlepszym sposobem uzyskiwania prawidłowych ekspozycji jest nauczenie się wykonywania zdjęć w pełnym trybie manualnym. Po tym doświadczeniu będziemy lepiej rozumieć zasadę ekspozycji, zarówno w trybie półautomatycznym, jak i przy pełnej automatyce". Właściwie rozumiana ekspozycja tanowi połączenie kilku czynników: przesłony, czasu naświetlania i czułości materiału (ISO). Decydują one o pozyskanym obrazie, jest to tzw. trójkąt fotograficzny. Ogromne znaczenie przy tworzeniu ekspozycji posiada światłomierz. Robienie zdjęć to proces twórczy, w którym wyraża się własne idee i postrzeganie. W celu zrozumienia związku fotografii z językiem i stylem wypowiedzi przedstawione zostaną poniżej kluczowe informacje z zakresu komunikacji i jej podziału na werbalną oraz niewerbalną. Obiektyw to odwołanie do pamięci i własnych doświadczeń. Starasz się w sobie trzymać wiele myśli i odczuć, warto by było zachować tylko te, które zapewnią czysty umysł. Jest to ostrzeżenie, bądź bardziej obiektywny, rozważny, postaraj się podejmować racjonalne decyzje. Aparat to także sposób na dokumentowanie faktów. Używanie go we śnie oznacza zapamiętywanie wydarzeń co jest dla Ciebie korzystne. Niektóre z chwil warto zapamiętać na dłużej. Fotografowanie we śnie to zwrócenie uwagi na własną staranność, Twoje postępowanie wśród innych ludzi. Bądź względem nich łagodny i pamiętaj, że karma zawsze wraca i wpłynie na Twoje życie.