Sennik - Pieniądze

Ogólnie rzecz biorąc, pieniądze w snach mogą reprezentować twoje finanse, twoje poczucie własnej wartości, twoje osobiste wartości lub twoje bezpieczeństwo.

 

Pieniądze papierowe lub rachunki:

Może to być przypomnienie, że masz rachunek należny lub musi zostać on zapłacony.

Może wskazywać na osobę przedstawioną na rachunku.

 

Monety:

Może to być metafora zmiany, którą obecnie przechodzisz, którą musisz wprowadzić w swoim życiu.

Monety są również nazywane "centami", a więc mogą sugerować, że coś jest "sensowne".

Rok na medalu może mieć dla ciebie znaczenie.

Zwrot "W Bogu ufamy" (znajdujący się na monetach amerykańskich) może być przypomnieniem o wierze.

 

Do przemyślenia:

• Głupiec i jego pieniądze są podzielone. (Głupi ludzie wydają lub rozdają pieniądze bez myślenia.)

• Łatwe pieniądze. (Pieniądze, które dostajesz, coś nielegalnego)

• Zabawne pieniądze. (Fałsz)

• Pieniądze nie rosną na drzewach. (Przypomnienie, że dostępna jest ograniczona ilość pieniędzy).

• Dwie strony tej samej monety. (Sugeruje, że dwie rzeczy są powiązane lub przeciwne sobie.)

• Druga strony monety. (Przeciwny punkt widzenia).

• Monety z nieba. (znak ducha).

 

Pytania do siebie samego:

• W jaki sposób widzisz te pieniądze, co czujesz?

• Gdzie były pieniądze?

• Jak zarabiałeś?