Sennik - Pole

* Może przedstawiać stan twoich emocji.

* Może reprezentować grę.

* Może wskazywać na doświadczenie.

* Może wskazywać na obszar działalności lub odsetek.

Potencjalne znaczenia:

* Weź pole. (Rozpocznij aktywność)

* Z lewego pola. (Aby pochodzić z nieoczekiwanego miejsca.)

* Mieć dzień terenowy. (Doświadcz wolności od harmonogramu.)

* Równe szanse. (Sytuacja, w której wszyscy mają taką samą możliwość.)

* Bawić się na polu. (Randki wielu różnych osób.)

Pytania do zadania samemu sobie:

* Jaka jest jakość pola?

* Jakiego rodzaju jest to pole?