Sennik - Salon

* Może wskazywać na potrzebę większej przestrzeni w twoim życiu.

* Może wskazywać ile miejsca masz teraz w swoim życiu.

* Może wskazywać na tę część twojej psychiki, w której wszystko, co jest najbliższe, "żyje".

* Może wskazywać na radzenie sobie z problemem lub pamięcią.

Znaczenia:

* Życie bogate. (Aby żyć żywo hojnie lub ekstrawagancko.)

* Kontynuuj swoje życie. (Zapomnij o przeszłości.)

"