Sennik - świadek wypadku

Może symbolizować błąd, który popełniliście lub dostrzegliście (świadomie lub nieświadomie) kogoś innego w ciągu ostatniego czasu. Może wskazywać na tłumiony gniew względem osoby (osób) uczestniczących w wypadku lub zemstę wobec niej.