Sennik - szamanizm

Szamanizm jest jednym ze zjawisk religijnych, które na przełomie lat zyskało znaczną popularność, w szczególności dotyczyło to początku wieku XX kiedy też wzrastało zainteresowanie doświadczeniami religijnymi. Wiele z późniejszych badań w tym zakresie potwierdziło, iż zjawisko to jest tak powszechne, że uznawane jest za uniwersalne. Początki szamanizmu odnaleźć można w kulturowej adaptacji do biologicznego potencjału. Szaman w społecznościach zbieracko-łowieckich tworzy bazę uniwersalnej dystrybucji do zastosowania we własnym zakresie. Wskazuje na to powszechność szamanizmu w wielu społecznościach. Ze względu, iż tryb życia zbieracko-łowiecki towarzyszy człowiekowi od ok 1,5 mln lat to zakłada się jednocześnie utworzenie się w tym okresie szamanizmu. Niektóre ze śladów archeologicznych potwierdzają obecność szamanizmu w środowym paleolicie. Powołać się można również na pochówki neandertalskich w Shanidar w Iranie, w których zwłoki pokryte były ziołami leczniczymi, a w tym zastosowana została przęśl, stymulująca i pobudzająca układ nerwowy. Wiele z ówczesnych danych potwierdza, że sztuka uzdrawiania była znana już neandertalczykom. Działania mają za zadanie przysłużyć się społeczeństwu. "Szaman jest częstokroć kapłanem, czarownikiem i prorokiem w jednej osobie: ustala, jak trzeba złożyć ofiarę o przewodniczy obrzędom kultowym, wypędza złe duchy i uzdrawia chorych, a może też przepowiadać przyszłość". Zgodnie z M. Eliade "Szaman broni życia, zdrowia, płodności, świata przed śmiercią, chorobami, bezpłodnością, przekleństwem i światem. Dzięki swej zdolności poruszania się po światach nadprzyrodzonych i widzenia istot nadludzkich (bogów, demonów) i duchów zmarłych, szaman mógł w decydujący sposób przyczynić się do poznania śmierci". Szamani pełnią niekiedy rolę uzdrawiacza, wróżbity, tropiciela zwierzyny oswojonej i łownej, maga. Bycie szamanem we śnie to udzielenie wskazówki. Spotkanie z szamanem wiąże się z siłą, energią, jak i entuzjazmem. Jeśli w swoim śnie zobaczysz szamana to zwróć koniecznie uwagę na jego słowa, może to obejmować szczególnie istotne porady.