Sennik - wagary

Wagary są okresem przemyśleń, dotyczy to Twojej przeszłości. Pamiętaj tylko, że nie warto tam tkwić zbyt długo, uporządkuj swoje sprawy i rusz naprzód. Umawianie się z kimś na wagary to potencjalne szkody, jakie możesz ponieść jeśli nie zaczniesz zachowywać się rozważniej. Bycie na wagarach to potrzeba zachęty z Twojej strony. Podejmij próby i zmotywuj do działania. Spotkać wagarowiczów we śnie to potencjalne problemy, jakie mogą pojawić się w Twoim życiu osobistym, przeanalizuj sytuację i popraw ją.