Sennik - walc

Tańczenie walca lub zobaczenie osób, które go tańczą to szybkie zażegnanie obecnej chwili, epizodu, który wkrótce będzie już przeszłością. Uczenie się walca to uzyskiwanie nowych umiejętności, zdolności.