Sennik - Więzienie

* Może przedstawiać poczucie winy z powodu czegoś.

* Może sugerować, że nie możesz swobodnie wyrażać siebie.

* Może przedstawiać sposób, w jaki twoje łóżeczko było postrzegane, gdy byłeś dzieckiem.

* Może reprezentować tymczasowe miejsce, w którym umieszczasz destrukcyjne części siebie.

* Może sugerować uczucia zamknięte emocjonalnie.

Pytania do siebie samego

* Kto jest w więzieniu i dlaczego?

* Czy ludzie w więzieniu są winni czy niewinni?