Sennik - wodorosty morskie

Wodorosty morskie we śnie symbolizują emocjonalne trudności, których doświadczasz w życiu. Musisz wytrwać, bądź cierpliwy i rozsądny.