Sennik - Zabawa

Aktywność zabawowa dziecka jest bardzo ważna dla jego rozwoju. Odpowiada za nią rodzina i najbliższe otoczenie.

„W warunkach panowania rodzinnego wychowania istnieją tylko dwa rodzaje działalności, które wywierają wpływ na procesy rozwoju dziecka. Są to, po pierwsze – różne formy pracy w rodzinie, po drugie – zabawa w jej niezmiernie różnorodnej postaci”.

Bardzo ważne znaczenie zabawy odnosi się do kwestii rozwoju motywacji oraz potrzeb dziecka. Według A. N. Leontiew w momencie uświadomienia sobie przez dziecko świata przedmiotowego i przedmiotów, które istnieją w jego otoczeniu nie jest ono jeszcze zdolne by w sposób faktyczny z nimi działać, są one dla niego niedostępne.

Dopiero przy „przejściu z okresu przed przedszkolnego do przedszkolnego dzieciństwa leży rozszerzenie kręgu ludzkich przedmiotów, opanowanie których staje przed dzieckiem jako zadanie”. Pojawia się modyfikacja w zabawach, następuje przejście od zabawy przedmiotowej w odgrywanie ról z autentycznym wykorzystaniem przedmiotów.

Aktywność zabawowa rozwija samodzielność, zmienia postrzeganie rzeczywistości, kształtuje pozytywny stosunek do pracy, służy poprawianiu nieprawidłowości w zachowaniach dzieci. Najważniejszy zaś w działalności zabawowej dziecka jest fakt, że dziecko wykonuje te czynności, które w danym momencie są dla niego najbardziej interesujące i pozwalają mu zarówno na bycie aktywnym, jak i dostarczają mu radości.

Odgrywają one także dużą rolę na etapie ćwiczenia ruchu rąk, poprawiania motoryki całego ciała dziecka i w rozwoju umysłowym dziecka. Podczas zabaw manipulacyjnych dziecko spostrzega znaczenie przedmiotów używanych do zaspokajania ludzkich pragnień, a także uczy się jaki sposób używać rzeczy znajdujących się w jego otoczeniu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabawa nawiązuje do dobrego spotkania, poznania partnera. Może się to okazać pozytywnym okresem dla Ciebie.

Bycie na zabawie to prowadzenie interesującego życia towarzyskiego, posiadasz wielu przyjaciół, postaraj się by otaczali Cię ludzie lojalni. Przyniesie to ze sobą wiele korzyści, szczególnie w przyszłości.

Organizowanie zabawy to nowe znajomości, które mogą wywrzeć na Tobie pozytywne wrażenie. Jest to znakomita okazja na poznanie nowych ludzi, stworzenie korzystnych więzi i warunków do dalszych działań.

Wiejska zabawa to zapowiedź poprawy własnego losu. Jest to korzystna informacja, zapowiadająca sukces.

Zrezygnowanie z zabawy to dość prosty sposób na zranienie Ciebie, bądź ostrożny, oceniaj sytuacje obiektywnie. Otaczaj się także ważnymi dla Ciebie ludźmi, sprawdź jednak czy są lojalni. Opuszczanie zabawy odwołuje się do szczęśliwego związku, małżeństwa. Przed Tobą świetlana przyszłość.